Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003
Physical description:
122 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
journal / series editorial
Related articles / papers 9
1

Title:
Wybór miernika efektywności w dobie globalizacji gospodarki = Selecting a Measure for Gauging Efficiency in the Age of Economic Globalisation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 594 (2003) , s. 47-60. - Summ.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Notes:
Summ., Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
article
2

Title:
Michał Choński, Stanisław Budny - przedstawiciele szkoły narodowej w ośrodku wileńskim = Michał Choński and Stanisław Budny - Representatives of the National School in the Vilnius Intellectual Centre
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 594 (2003) , s. 113-122. - Summ.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Notes:
Summ., Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
article
3

Title:
Teoretyczne uzasadnienie determinant zagranicznych inwestycji bezpośrednich jako zjawiska finansowego = A Theoretical Explanation of the Determinants of Foreign Direct Investment as a Financial Phenomenon
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 594 (2003) , s. 5-19. - Summ.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Notes:
Summ., Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
article
4

Title:
Oddziaływanie nowych technologii na rynek pracy - wybrane aspekty = The Impact of New Technologies on the Labour Market
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 594 (2003) , s. 61-71. - Summ.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Notes:
Summ., Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
article
5

Author:
Title:
Problemy pomiaru zjawiska pauperyzacji społeczeństwa = The Problem of Measuring the Pauperisation of Society
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 594 (2003) , s. 73-89. - Summ.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Notes:
Summ., Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
article
6

Author:
Title:
Neoklasyczna teoria przedsiębiorstwa - krytyka i obrona = Neo-Classical Theory of the Firm: Criticism and Defence
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 594 (2003) , s. 33-45. - Summ.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Notes:
Summ., Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
article
7

Title:
Uregulowania prawne dotyczące działalności bezpośrednich inwestorów zagranicznych w Polsce = Legal Regulations Governing the Activities of Foreign Direct Investors in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 594 (2003) , s. 21-31. - Summ.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Notes:
Summ., Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
article
8

Author:
Title:
Ochrona konsumenta w warunkach asymetrii informacji = Consumer Protection in Conditions of Information Asymmetry
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 594 (2003) , s. 91-100. - Summ.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Notes:
Summ., Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
article
9

Title:
Idea narodowa i problem więzi społecznej w pracach Fryderyka Skarbka i Józefa Supińskiego = The National Idea and the Problem of Social Bonds in the Work of Fryderyk Skarbek and Józef Skupiński
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 594 (2003) , s. 101-111. - Summ.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Notes:
Summ., Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
article