Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002
Physical description:
162 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy wybranych art.
journal / series editorial
Related articles / papers 11
1

Author:
Title:
Postrzeganie banków przez klientów indywidualnych - mapy percepcji = Individual Clients' Perceptions of Banks - Perception Maps
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. . - nr 581 (2002) , s. 63-72. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
2

Title:
Strategie wejścia przedsiębiorstw zagranicznych na polski rynek = The Strategic Entry of Foreign Enterprises onto the Polish Market
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. . - nr 581 (2002) , s. 81-91. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
3

Title:
Metodyczne aspekty metody portfelowej = Methodological Aspects of the Portfolio Method
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. . - nr 581 (2002) , s. 55-61. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
4

Title:
Instrumenty promocji stosowane przez lokalne agencje reklamowe : (na podstawie badań krakowskich agencji reklamowych) = Promotion Instruments Employed by Local Advertising Agencies (Based on Research of Kraków Advertising Agencies)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. . - nr 581 (2002) , s. 121-130. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
5

Author:
Title:
Nowe podejście do badania efektów synergii w metodzie refleksji strategicznej = A New Approach to Researching Synergy Effects in the Strategic Reflection Method
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. . - nr 581 (2002) , s. 43-54. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
6

Title:
Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa jako element public relations firm międzynarodowych : studia przypadków wybranych firm europejskich. = The Social Responsibility of the Enterprise as a Feature of the Public Relations of International Firms. A Study Using Examples of Selected European Firms
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. . - nr 581 (2002) , s. 145-162. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
7

Title:
Marketingowe aspekty integracji państw Grupy Wyszehradzkiej z Unią Europejską : przyczynek do badań nad euromarketingiem = Marketing Aspects of the Integration of the Visegrad Group with the European Union. A Contribution to Research on Euromarketing
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. . - nr 581 (2002) , s. 29-41. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
8

Title:
Kształtowanie cen w kanałach dystrybucji = Price Trends in Distribution Channels
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. . - nr 581 (2002) , s. 113-120. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
9

Title:
Promocja w działalności marketingowej organizacji non-profit : (na podstawie badań przeprowadzonych w b. województwie krakowskim w marcu 2000 r.) = The Role of Promotion in the Activities of a Non-profit Marketing Organization (On the Basis of Research Carried out in the Former Kraków Voivodship in March 2000)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. . - nr 581 (2002) , s. 131-143. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
10

Title:
Proces kreowania strategii produktu na rynku fonograficznym = The Process of Creating Product Strategies on the Phonographic Market
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. . - nr 581 (2002) , s. 101-112. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
11

Title:
Procedury uzyskiwania znaków towarowych w krajach Unii Europejskiej = Obtaining Trademarks in EU Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. . - nr 581 (2002) , s. 7-13. - Summ.
Notes:
Summ.,
Access mode:
article