Record detailsConference:
Ogólnopolska konferencja pt. Perspektywy rozwoju regionalnego w okresie programowania po 2013 roku
Title:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2011
Physical description:
369 s.: il.; 24 cm
Notes:
Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 1, Bibliogr. przy ref.
journal / series editorial
Related articles / papers 12
1

Conference:
Ogólnopolska konferencja pt. Perspektywy rozwoju regionalnego w okresie programowania po 2013 roku
Title:
Uwarunkowania finansowe miast średniej wielkości w Polsce po 2013 r. = The Financial Conditions of the Medium-sized Cities in Poland after 2013
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. . - t. 140, cz. 1 (2011) , s. 259-271. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 1 - Bibliogr.
Notes:
Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 1, Bibliogr.
article
2

Conference:
Ogólnopolska konferencja pt. Perspektywy rozwoju regionalnego w okresie programowania po 2013 roku
Title:
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów w świetle zmieniających się uwarunkowań globalnych i europejskich = The Challenges of Socio-economic Development of Polish Regions in the Context of Changing Global and European Conditions
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. . - t. 140, cz. 1 (2011) , s. 35-46. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 1 - Bibliogr.
Notes:
Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 1, Bibliogr.
article
3

Author:
Conference:
Ogólnopolska konferencja pt. Perspektywy rozwoju regionalnego w okresie programowania po 2013 roku
Title:
Turystyczny produkt kulturowy szansą rozwoju kraju i regionów = The Cultural Tourist Product as a Chance for the Development of the Country and Regions
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. . - t. 140, cz. 1 (2011) , s. 107-120. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 1 - Bibliogr.
Notes:
Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 1, Bibliogr.
article
4

Conference:
Ogólnopolska konferencja pt. Perspektywy rozwoju regionalnego w okresie programowania po 2013 roku
Title:
Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych we wzroście potencjału konkurencyjnego regionów w Polsce w okresie poakcesyjnym = The Role of Foreign Direct Investment in the Growth of Competitive Power of Regions in Poland during the Post-accession Period
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. . - t. 140, cz. 1 (2011) , s. 165-175. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 1 - Bibliogr.
Notes:
Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 1, Bibliogr.
article
5

Conference:
Ogólnopolska konferencja pt. Perspektywy rozwoju regionalnego w okresie programowania po 2013 roku
Title:
Perspektywy rozwoju turystyki w Krakowie = Prospects of Development of Tourism in Cracow
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. . - t. 140, cz. 1 (2011) , s. 285-294. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 1 - Bibliogr.
Notes:
Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 1, Bibliogr.
article
6

Conference:
Ogólnopolska konferencja pt. Perspektywy rozwoju regionalnego w okresie programowania po 2013 roku
Title:
Doświadczenia i plany samorządów polskich metropolii w wykorzystaniu funduszy unijnych do włączenia dziedzictwa kulturowego w proces rozwoju = The Experience and Plans of Metropolitan Municipalities in Use of EU Funds for Inclusion of Cultural Heritage in the Process of Development
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. . - t. 140, cz. 1 (2011) , s. 249-258. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 1 - Bibliogr.
Notes:
Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 1, Bibliogr.
article
7

Conference:
Ogólnopolska konferencja pt. Perspektywy rozwoju regionalnego w okresie programowania po 2013 roku
Title:
Przemiany potencjału demograficznego ludności wiejskiej południowej Polski = Changes in Population Potential on Rural Areas of Southern Poland
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. . - t. 140, cz. 1 (2011) , s. 327-341. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 1 - Bibliogr.
Notes:
Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 1, Bibliogr.
article
8

Conference:
Ogólnopolska konferencja pt. Perspektywy rozwoju regionalnego w okresie programowania po 2013 roku
Title:
Przestrzeń społeczna miasta w procesach przemian = The Social Urban Space in the Process of Transition
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. . - t. 140, cz. 1 (2011) , s. 223-233. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 1 - Bibliogr.
Notes:
Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 1, Bibliogr.
article
9

Conference:
Ogólnopolska konferencja pt. Perspektywy rozwoju regionalnego w okresie programowania po 2013 roku
Title:
Rewitalizacja zespołów miejskich = Revitalisation of Urban Settings
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. . - t. 140, cz. 1 (2011) , s. 235-247. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 1 - Bibliogr.
Notes:
Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 1, Bibliogr.
article
10

Conference:
Ogólnopolska konferencja pt. Perspektywy rozwoju regionalnego w okresie programowania po 2013 roku
Title:
Przemiany potencjału demograficznego miast = Demographic Potential Transformation of Cities
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. . - t. 140, cz. 1 (2011) , s. 295-309. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 1 - Bibliogr.
Notes:
Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 1, Bibliogr.
article
11

Conference:
Ogólnopolska konferencja pt. Perspektywy rozwoju regionalnego w okresie programowania po 2013 roku
Title:
Wstęp = Introduction
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. . - t. 140, cz. 1 (2011) , s. 7-11. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 1
Notes:
Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 1,
chapter in monograph
12

Author:
Bonarska-Treit Alicja , Rechul Halina
Conference:
Ogólnopolska konferencja pt. Perspektywy rozwoju regionalnego w okresie programowania po 2013 roku
Title:
Turystyka szansą poprawy konkurencyjności regionu = Tourism as a Chance of Improving Competitiveness of a Region
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. . - t. 140, cz. 1 (2011) , s. 121-135. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 1 - Bibliogr.
Notes:
Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 1, Bibliogr.
article