Record detailsTitle:
Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu
Redaktor:
Publisher address:
Nowy Sącz: PWSZ, 2006
Physical description:
172 s.: il.; 25 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
journal / series editorial
Related articles / papers 9
1

Author:
Title:
Stan i kierunki oszczędzania gospodarstw domowych w Polsce = Savings in Polish Households, Present and Anticipated Directions
Source:
Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Adam RYBARSKI. . - 21 (2006) , s. 31-42. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
article
2

Author:
Kudłacz Tadeusz , Reśko Dariusz
Title:
Ocena rozwoju przedsiębiorczości w subregionie sądeckim w latach 2001-2004 = Evaluation of Entrepreneurship Development in the Sądecki Sub-Region from 2001 to 2004
Source:
Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Adam RYBARSKI. . - 21 (2006) , s. 87-99. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
article
3

Title:
Paradygmat konkurencyjności organizacji w dobie globalizacji = Competitive Paradigm of Organization in Times of Globalization
Source:
Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Adam RYBARSKI. . - 21 (2006) , s. 127-142. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
article
4

Title:
Biuro podróży - główny podmiot strony podażowej rynku turystycznego = The Travel Agency - the Main Entity in the Tourist Market
Source:
Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Adam RYBARSKI. . - 21 (2006) , s. 43-54. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
article
5

Title:
Regulacje statutów gmin dotyczące finansowania ich zadań w świetle przepisów Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego oraz wybranych ustaw = Funding Regulations for Communes in View of European Charter of Local Self-Government and Selected Acts
Source:
Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Adam RYBARSKI. . - 21 (2006) , s. 55-66. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
article
6

Title:
Rola i miejsce kultury organizacyjnej w procesie formułowania strategii konkurencji = The Role of Working Culture in the Process of Shaping Competitive Strategies
Source:
Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Adam RYBARSKI. . - 21 (2006) , s. 143-154. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
article
7

Title:
Rola prognozowania społeczno-gospodarczego w podejmowaniu decyzji finansowania rozwoju jednostek terytorialnych (na przykładzie Nowego Sącza) = The Role of Social-economic Forecasts in the Making of Decisions on the Funding of Territorial Units and Their Development - Nowy Sącz
Source:
Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Adam RYBARSKI. . - 21 (2006) , s. 101-116. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
article
8

Title:
Funkcjonowanie podpisu elektronicznego w praktyce życia społeczno-gospodarczego w świetle uregulowań prawa polskiego = Electronic Signatures within Social-economic Life in View of Polish Law
Source:
Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Adam RYBARSKI. . - 21 (2006) , s. 155-172. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
article
9

Title:
Użyteczność badań dotyczących znajomości regionu dla działalności marketingowej twórców megaproduktu - wybrane aspekty : przypadek regionu nowosądeckiego = The Usefulness of Regional Research in the Marketing of Megaproducts - Selected Aspects : the Instance of the Nowy Sącz Region
Source:
Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Adam RYBARSKI. . - 21 (2006) , s. 117-126. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
article