Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
174 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
journal / series editorial
Related articles / papers 11
1

Title:
Przedsięwzięcia inwestycyjne gmin w świetle przekształceń systemu finansów publicznych w Polsce = Investment Initiatives in Gminas in the Light of Transformations in the Public Finance System in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. . - nr 565 (2002) , s. 39-51. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
2

Title:
Wykorzystanie rachunku przepływów pieniężnych w analizie finansowej = The Use of Cash Flow Accounts in Financial Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. . - nr 565 (2002) , s. 5-21. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
3

Title:
Prawne uwarunkowania łączenia się podmiotów gospodarczych w Polsce = The Legal Framework for Mergers and Acquisition in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. . - nr 565 (2002) , s. 97-109. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
4

Title:
Polskie propozycje rozwiązań w zakresie sprawozdań finansowych jednostek powiązanych a Międzynarodowe Standardy Rachunkowości = International Accounting Standards and Polish Proposals for Financial Reporting in Consolidated Entities
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. . - nr 565 (2002) , s. 85-95. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
5

Title:
Rachunkowość a ochrona środowiska = Accountancy and Environmental Protection
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. . - nr 565 (2002) , s. 53-68. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
6

Author:
Title:
Wymogi Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w zakresie rozliczania umów długoterminowych = The Requirements of International Accountancy Standards in the Settlement of Long-term Contracts
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. . - nr 565 (2002) , s. 69-83. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
7

Title:
Wartość jednostki rozrachunkowej jako wyraz efektywności inwestowania Otwartych Funduszy Emerytalnych w Polsce = The Value of the Payment Units as an Expression of the Effectiveness of the Investment Policy of the Open Pension Funds in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. . - nr 565 (2002) , s. 111-118. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
8

Title:
Ryzyko w działalności bankowej = Risk in Banking
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. . - nr 565 (2002) , s. 161-174. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
9

Title:
Rachunkowa i podatkowa identyfikacja przychodów jednostki gospodarczej = Tax and Accountancy Methods for Identifying the Revenue of Economic Entities
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. . - nr 565 (2002) , s. 119-132. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
10

Title:
Tendencje i perspektywy harmonizacji rachunkowości = The Global Harmonisation of Accountancy: Trends and Prospects
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. . - nr 565 (2002) , s. 23-38. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
11

Author:
Title:
Problemy wyceny w rachunkowości = Valuation in Accounting
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. . - nr 565 (2002) , s. 133-160. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article