Record detailsTitle:
Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2002
Physical description:
650 s.: rys., wykr.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-88397-05-1
monograph
Related articles / papers 15
1

Title:
Doświadczenia CEFTA - wnioski dla GUUAM
Source:
Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2002, s. 104-113 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-88397-05-1
chapter in monograph
2

Title:
Regionalna integracja gospodarcza a globalizacja
Source:
Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2002, s. 362-372
ISBN:
83-88397-05-1
chapter in monograph
3

Title:
Wspólnota Europejska jako strona konfliktów na forum WTO
Source:
Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2002, s. 208-216
ISBN:
83-88397-05-1
chapter in monograph
4

Title:
Zmiany w administracji celnej w 2002 roku
Source:
Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2002, s. 296-303 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-88397-05-1
chapter in monograph
5

Title:
Problem wyboru reżimu kursu walutowego w warunkach swobody przepływu kapitału
Source:
Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2002, s. 345-353
ISBN:
83-88397-05-1
chapter in monograph
6

Author:
Title:
Wymiana handlowa Polski ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki w latach 1995-2001
Source:
Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2002, s. 422-433
ISBN:
83-88397-05-1
chapter in monograph
7

Title:
Relacje między bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi a bilansem płatniczym w Polsce
Source:
Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2002, s. 639-650
ISBN:
83-88397-05-1
chapter in monograph
8

Title:
Porównanie etnocentrycznej orientacji konsumentów w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Source:
Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2002, s. 581-590 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-88397-05-1
chapter in monograph
9

Title:
Zasoby kapitałowe jako czynnik międzynarodowej zdolności konkurencyjnej gospodarki Polski
Source:
Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2002, s. 45-59 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-88397-05-1
chapter in monograph
10

Title:
Wspólna polityka handlowa krajów Unii Europejskiej - implikacje dla Polski
Source:
Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2002, s. 92-103
ISBN:
83-88397-05-1
chapter in monograph
11

Title:
Rachunkowość polska w perspektywie procesu globalizacji
Source:
Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2002, s. 165-175 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-88397-05-1
chapter in monograph
12

Title:
Handel uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń w świetle konwencji klimatycznej
Source:
Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2002, s. 252-259
ISBN:
83-88397-05-1
chapter in monograph
13

Author:
Title:
Ocena efektywności działań na rzecz zmniejszania zróżnicowania regionalnego w grupie najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej w latach 1988-1998
Source:
Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2002, s. 260-272
ISBN:
83-88397-05-1
chapter in monograph
14

Title:
Wymiana międzynarodowa z niekompletną informacją
Source:
Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2002, s. 273-279 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-88397-05-1
chapter in monograph
15

Author:
Wach Krzysztof , Sieja Marek , Tomczyk Krzysztof
Title:
Rola Krakowskiego Parku Technologicznego w transferze innowacji
Source:
Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2002, s. 481-496
ISBN:
83-88397-05-1
chapter in monograph