Record detailsTitle:
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.)
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2002
Physical description:
348 s.: rys., wykr.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy ref., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-7252-132-8
monograph
Related articles / papers 27
1

Title:
Kierunki poszukiwania strategii organizacyjnej firmy = The Search for Organisational Strategies Within Firms
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 85-97. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-132-8
chapter in monograph
2

Title:
Elementy teorii wartości ekstremalnych w pomiarze ryzyka = Elements of the Theory of Extreme Values in Risk Assessment
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 321-333. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-132-8
chapter in monograph
3

Author:
Title:
Nierówności w rozkładach płac w Polsce = Wage Distribution Inequalities in Poland
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 335-348. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-132-8
chapter in monograph
4

Title:
Typy lojalności klientów indywidualnych = Types of Customer Loyalty
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 219-225. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-132-8
chapter in monograph
5

Title:
Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa w teorii i w praktyce = The Social Responsibility of Enterprises in Theory and Practice
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 229-241. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-132-8
chapter in monograph
6

Author:
Title:
Tworzenie zakładowych systemów wynagradzania pracowników = Establishing Compensation Systems in Enterprises
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 41-52. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-132-8
chapter in monograph
7

Title:
Kulturowe uwarunkowania negocjacji polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich = Cultural Determinants of the Negotiations of Polish Companies on European Markets
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 53-71. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-132-8
chapter in monograph
8

Title:
Gospodarstwo domowe osób pracujących na własny rachunek jako skuteczny podmiot gospodarujący = The Self-employed Household - an Effective Economic Unit
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 143-154. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-132-8
chapter in monograph
9

Title:
Przykład zastosowania systemów workflow w przedsiębiorstwie = An Example of the Use of Workflow Systems in Enterprises
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 119-125. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-132-8
chapter in monograph
10

Title:
Współczesne koncepcje oceny efektywności pracy kadry kierowniczej = Modern Concepts of Assessing the Effectiveness of Management Personnel
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 127-133. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-132-8
chapter in monograph
11

Title:
Zasady eurorynku a wyzwania wobec przedsiębiorstw w procesie integracji ze strukturami europejskimi = The Principles of the European Market and the Challenges Facing Enterprises in the Process of European Integration
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 199-209. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-132-8
chapter in monograph
12

Title:
Nowe umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem = New Enterprise Management Contracts
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 27-40. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-132-8
chapter in monograph
13

Title:
Wybrane aspekty zarządzania zespołem multikulturowym = Selected Aspects of Managing a Multicultural Team
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 99-110. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-132-8
chapter in monograph
14

Author:
Title:
Miejsce nowych form pracy zespołowej we współczesnym zarządzaniu = The Place of New Forms of Teamwork in Modern Management
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 13-25. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-132-8
chapter in monograph
15

Title:
Koncepcja samoorganizacji i jej niektóre zastosowania w organizacji procesów biznesowych = The Concept of Self-organisation and Some of its Applications in the Organisation of Business Processes
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 73-83. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-132-8
chapter in monograph
16

Title:
Koncepcja zarządzania reklamą w warunkach rozwoju technologii informacyjnej = The Concept of Management through Advertising Management under the Conditions of Information Technology Development
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 111-117. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-132-8
chapter in monograph
17

Title:
Counselling jako przyszłościowa metoda rozwijania potencjału kadrowego w przedsiębiorstwie = Counselling as a Future Method of Employee Development within Firms
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 135-140. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-132-8
chapter in monograph
18

Title:
Skłonność do integracji przedsiębiorstw hurtowych jako determinanta przeobrażeń strukturalnych w handlu = The Willingness of Wholesale Companies to Integrate as a Determinant of Institutional Transformations in Commerce
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 155-171. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-132-8
chapter in monograph
19

Title:
Kierunki ewolucji marketingowej koncepcji zarządzania = Trajectories of Development in the Marketing Concept of Management
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 173-180. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-132-8
chapter in monograph
20

Author:
Title:
Pomiar i analiza komunikacji marketingowej = Selected Aspects of Marketing Communication : Measurement and Analysis
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 181-198. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-132-8
chapter in monograph
21

Title:
Dylematy aplikacyjnych modyfikacji metody refleksji strategicznej = The Dilemmas Involved in Making Application Modifications to the Method of Strategic Reflection
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 211-217. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-132-8
chapter in monograph
22

Title:
Rachunkowość kosztów pracy = Labour Cost Accounting
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 243-262. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-132-8
chapter in monograph
23

Author:
Title:
Wyzwania współczesności w rewizji finansowej = The Challenges of Modernity in Financial Auditing
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 263-272. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-132-8
chapter in monograph
24

Title:
Techniki restrukturyzacji własności podmiotów gospodarczych = Techniques for Restructuring the Assets of Economic Units
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 273-281. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-132-8
chapter in monograph
25

Title:
Jakościowy próg rentowności = The Quality Breakeven Point
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 285-294. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-132-8
chapter in monograph
26

Title:
Zdolność wykorzystania techniki informacyjnej jako immanentna cecha zarządzania współczesną organizacją = The Ability to Use Information Technology as an Immanent Feature of Managing Modern Organisations
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 295-305. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-132-8
chapter in monograph
27

Title:
Porównanie polityki dywidend w Polsce i w wybranych krajach świata = A Comparison Between Dividend Policy in Poland and in Selected Countries
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 307-320. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-132-8
chapter in monograph