Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
173 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
journal / series editorial
Related articles / papers 10
1

Title:
Problemy dostosowania polskiego rolnictwa do wymogów wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej = Difficulties in Adapting Poland's Agriculture to the EU's Common Agricultural Policy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. . - nr 640 (2003) , s. 107-121. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
2

Author:
Title:
Skale i indeksy jako narzędzia pomiaru w badaniach marketingowych = Scales and Indices as Instruments of Measurement in Marketing Research
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. . - nr 640 (2003) , s. 21-36. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
3

Title:
Wartość dzieła sztuki w kontekście teorii estetycznych i ekonomicznych = The Value of Art in the Context of Aesthetic and Economic Theories
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. . - nr 640 (2003) , s. 63-75. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
4

Title:
Tendencje w spożyciu wód mineralnych w Polsce = Trends in the Consumption of Bottled Water in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. . - nr 640 (2003) , s. 123-135. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
5

Title:
Wiedza o produkcie a relacje respondentów na skale pomiarowe = Product Awareness and Respondents Reaction on Measurement Scales
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. . - nr 640 (2003) , s. 37-48. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
6

Title:
Wykorzystanie analizy kowariancji w badaniach zależności przyczynowo-skutkowych = Applying Co-variance Analysis in Researches on Cause-effect Relationships
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. . - nr 640 (2003) , s. 7-20. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
7

Title:
Wprowadzenie do Data Mining = Introduction to Data Mining
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. . - nr 640 (2003) , s. 49-62. - Tytuł w jęz. ang. w wersji elektronicznej: Data Mining in Market and Marketing Research - Bibliogr.
Notes:
Tytuł w jęz. ang. w wersji elektronicznej: Data Mining in Market and Marketing Research, Bibliogr.
Access mode:
article
8

Title:
Nowoczesne kanały dystrybucji i ich wpływ na strukturę podmiotową i zachowania konsumentów oraz funkcjonowanie współczesnego handlu = The Influence of Modern Distribution Channels on the Subject Pattern and Consumers' Behaviour as Well as on the Functioning of Modern Commerce
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. . - nr 640 (2003) , s. 137-150. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
9

Title:
Forma spłaty kredytu jako determinanta rozwoju polskiego rynku = Forms of Loan Repayments as a Determinant in the Development of the Polish Mortgage Market
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. . - nr 640 (2003) , s. 77-90. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
10

Title:
Różnice w postrzeganiu oszczędzania i inwestowania wśród studentów z Polski i USA = Perceptional Differences in Saving and Investment Amongst Polish and American Students
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. . - nr 640 (2003) , s. 91-106. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article