Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
124 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
journal / series editorial
Related articles / papers 7
1

Title:
Wpływ cła na poziom dobrobytu w gospodarce krajowej. Zarys współczesnego ujęcia = The Impact of Customs Duties on the Prosperity in the National Economy. Outline of a Contemporary Approach
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. . - nr 634 (2003) , s. 57-63. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
2

Title:
Uwarunkowania i perspektywy spłaty zadłużenia zagranicznego Polski = The Conditions of, and Perspectives for, Repayment of Poland's Foreign Debt
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. . - nr 634 (2003) , s. 65-85. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
3

Title:
Inicjatywy wspólnotowe jako narzędzie europejskiej polityki spójności gospodarczej = Community Initiatives as a Tool in European Economic Cohesion Policy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. . - nr 634 (2003) , s. 87-103. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
4

Title:
Wspólnotowe zasady udzielania pomocy publicznej = Community Rules for Awarding Public Assistance
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. . - nr 634 (2003) , s. 5-24. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
5

Title:
Kontrowersje wokół polityki handlowej Unii Europejskiej w stosunku do stowarzyszonych krajów rozwijających się = Controversies Surrounding European Union Trade Policy Towards Associated Developing Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. . - nr 634 (2003) , s. 25-40. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
6

Author:
Title:
Perspektywy kształtowania się współpracy subregionalnej krajów CEFTA w kontekście integracji z Unią Europejską = Perspectives for Shaping Sub-regional Cooperation among CEFTA Countries in the Context of Integration with the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. . - nr 634 (2003) , s. 105-124. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
7

Title:
Zastosowanie teorii efektywnego rynku do pomiaru wielkości ekonomicznych w podmiotach gospodarczych a procesy integracji gospodarczej i globalizacji = Applying the Theory of Effective Markets to the Measurement of Economic Values in Enterprises and the Processes of Economic Integration and Globalisation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. . - nr 634 (2003) , s. 41-56. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article