Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
145 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
journal / series editorial
Related articles / papers 8
1

Title:
Możliwości wykorzystania doświadczeń Stanów Zjednoczonych w zakresie form zabezpieczenia preferencyjnych kredytów studenckich w Polsce = Opportunities for Using the Experience of the US in Discussing the Security of Preferential Student Loans in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. . - nr 875 (2011) , s. 5-15. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
2

Title:
Podatki ekologiczne w Polsce w latach 2002-2008 = Ecological Taxes in Poland in the Years 2002-2008
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. . - nr 875 (2011) , s. 79-90. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
3

Title:
Techniki redukcji ryzyka operacyjnego = Operational Risk Reduction Techniques
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. . - nr 875 (2011) , s. 47-62. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
4

Title:
Działania Eurosystemu na rzecz zapewnienia stabilności finansowej = The Eurosystem and Financial Stability
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. . - nr 875 (2011) , s. 107-113. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
5

Title:
Zastosowanie ubezpieczeniowych instrumentów pochodnych jako sposób alternatywnego transferu ryzyka katastroficznego = Insurance Derivatives as an Alternative Method of Transferring Catastrophic Risk
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. . - nr 875 (2011) , s. 29-46. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
6

Title:
Istotność składników portfela WIG20 = The Significance of WIG20 Portfolio Components
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. . - nr 875 (2011) , s. 131-145. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
7

Title:
Integracja finansowa strefy euro - wnioski dla Polski = Financial Integration of the Euro Area - a Proposal for Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. . - nr 875 (2011) , s. 63-77. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
8

Title:
Rozwój koncepcji inwestowania społecznie odpowiedzialnego w Polsce i na świecie = The Evolution of Socially Responsible Investment in Poland and around the World
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. . - nr 875 (2011) , s. 17-28. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article