Record detailsTitle:
Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001
Physical description:
447 s., 1 k. fot.: rys., tab.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-7252-074-7
Related articles / papers 23
1

Title:
Wpływ Internetu na markę = The Impact of the Internet on Brands
Source:
Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 387-398. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-074-7
chapter in monograph
2

Title:
Elementy programu kształtowania lojalności klientów na przykładzie firmy Tesco = The Elements off a Customer Loyalty Programme - a Case Study of Tesco
Source:
Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 434-443. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-074-7
chapter in monograph
3

Author:
Title:
Preferencje krakowskich biznesmenów w zakresie wykorzystania czasu wolnego : wyniki badań = Businessmen's Preferences with Regard to Spending their Free Time at Weekends : (Results of Research Carried out in Cracow)
Source:
Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 361-371. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-074-7
chapter in monograph
4

Author:
Title:
Strategie marketingowe małych firm handlowych = Marketing Strategies in Small Retailing Enterprises
Source:
Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 123-131. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-074-7
chapter in monograph
5

Title:
Działania public relations w sytuacjach kryzysowych = Public Relations in Crisis Situations
Source:
Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 413-423. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-074-7
chapter in monograph
6

Title:
Marka na rynku wydawnictw fonograficznych = Brands in the Phonographic Industry
Source:
Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 399-412. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-074-7
chapter in monograph
7

Title:
Sektorowa struktura podażowej strony rynku reklamy : wybrane aspekty = The Sectoral Structure of the Demand Side of the Advertising Market - Selected Aspects
Source:
Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 372-384. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-074-7
chapter in monograph
8

Author:
Title:
Marketing a rynkowy mechanizm alokacji zasobów = Marketing and Market Allocation of Resources
Source:
Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 59-73. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-074-7
chapter in monograph
9

Title:
Joint venture jako strategia wejścia przedsiębiorstw zagranicznych na rynek polski = Join Venture as an Entry Strategy for Foreign Enterprises on the Polish Market
Source:
Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 132-138. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-074-7
chapter in monograph
10

Title:
Wzbogacanie oferty jako stymulator wzajemnej współpracy dostawca - klient na rynkach przemysłowych = Extending the Product Range as a Way of Stimulating Reciprocal Supplier - Buyer Co-opearation on Industrial Markets
Source:
Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 149-159. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-074-7
chapter in monograph
11

Author:
Title:
Źródła przewagi konkurencyjnej banków = Sources of Competitive Advantage for Banks
Source:
Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 139-148. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-074-7
chapter in monograph
12

Title:
Marketing zintegrowany - wyzwanie teorii i praktyki zarządzania = Integrated Marketing - the Challenge of Management Theory and Practice
Source:
Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 89-96. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-074-7
chapter in monograph
13

Title:
Tożsamość i wizerunek - wyznaczniki roli przedsiębiorstwa w procesie komunikacji marketingowej = Identify and Image - Determinants of a Company's Role in the Marketing Communication Process
Source:
Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 181-188. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-074-7
chapter in monograph
14

Title:
Konsumpcja epoki postmodernizmu = Consumption in the Post-Modern Age
Source:
Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 278-290. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-074-7
chapter in monograph
15

Title:
Znaczenie przepływów gotówkowych w interpretacji wyników metody portfelowej = Significance of Cash Flow Statement in Interpreting the Results Yielded by the Portfolio Method
Source:
Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 241-250. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-074-7
chapter in monograph
16

Author:
Title:
Forma własności przedsiębiorstw a ich promarketingowa orientacja (w świetle wyników badań) = The Pro-marketing Orientation of Polish Companies in Relation to Their Ownership Status
Source:
Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 251-259. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-074-7
chapter in monograph
17

Title:
Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa a wybrane elementy marketingu (w świetle badań empirycznych) = The Impact of Company's Financial Situation on Perceived Success Factors, Used Market Information Sources and Tools of Market Competition
Source:
Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 260-270. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-074-7
chapter in monograph
18

Title:
Polaryzacja preferencji wyboru marek na rynku = Polarisation of Brand Choice Preferences on the Market
Source:
Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 218-228. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-074-7
chapter in monograph
19

Title:
Narzędzia promocji stosowane przez organizacje non-profit = Promotional Tools Used by Non-profit Organisations
Source:
Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 424-433. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-074-7
chapter in monograph
20

Title:
Dylematy zmian strukturalnych w handlu wewnętrznym w Polsce na przełomie wieków = Dilemmas of Structural Changes in Internal Trade in Poland' at the Turn of the New Century
Source:
Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 303-314. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-074-7
chapter in monograph
21

Title:
Zmiany w konsumpcji polskich gospodarstw domowych w okresie transformacji systemowej = Changes in the Consumption of Polish Households During the Systemic Transformation
Source:
Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 291-302. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-074-7
chapter in monograph
22

Title:
Problemy turystyki XX wieku = The Problems of Tourism at the Turn of the XX Century
Source:
Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 350-360. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-074-7
chapter in monograph
23

Title:
Międzyorganizacyjne relacje w kanałach dystrybucji = International Relations in Distribution Channels
Source:
Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 171-180. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-074-7
chapter in monograph
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID