Record detailsTitle:
Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : teoria i praktyka
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011
Physical description:
230 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-1486-2
monograph
Related articles / papers 9
1

Title:
Przyczyny wahań cyklicznych
Source:
Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : teoria i praktyka / red. nauk. Zofia DACH. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011, s. 15-37
ISBN:
978-83-264-1486-2
chapter in monograph
2

Title:
Oddziaływanie kryzysów gospodarczych na zmienne nominalne i realne w aspekcie poglądów wybranych szkół ekonomicznych
Source:
Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : teoria i praktyka / red. nauk. Zofia DACH. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011, s. 57-73
ISBN:
978-83-264-1486-2
chapter in monograph
3

Title:
Międzynarodowa transmisja cykli koniunkturalnych
Source:
Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : teoria i praktyka / red. nauk. Zofia DACH. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011, s. 38-56
ISBN:
978-83-264-1486-2
chapter in monograph
4

Title:
Skutki zastosowanych narzędzi polityki makroekonomicznej w gospodarce krajów strefy euro w warunkach współczesnego kryzysu finansowego - studium przypadku
Source:
Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : teoria i praktyka / red. nauk. Zofia DACH. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011, s. 165-188
ISBN:
978-83-264-1486-2
chapter in monograph
5

Title:
Analiza przydatności polityki fiskalnej do usuwania skutków kryzysu w krótkim, średnim i długim okresie
Source:
Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : teoria i praktyka / red. nauk. Zofia DACH. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011, s. 84-115
ISBN:
978-83-264-1486-2
chapter in monograph
6

Title:
Analiza przydatności polityki regionalnej UE w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom kryzysu w krótkim i długim okresie
Source:
Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : teoria i praktyka / red. nauk. Zofia DACH. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011, s. 138-164
ISBN:
978-83-264-1486-2
chapter in monograph
7

Author:
Title:
Ekonomiczne skutki kryzysu i wpływ zastosowanych narzędzi makroekonomicznych na gospodarkę Stanów Zjednoczonych, Chin i Japonii w warunkach współczesnego kryzysu finansowego - studium przypadku
Source:
Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : teoria i praktyka / red. nauk. Zofia DACH. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011, s. 189-206
ISBN:
978-83-264-1486-2
chapter in monograph
8

Title:
Polityka monetarna w dobie kryzysu gospodarczego - wybrane aspekty oddziaływania
Source:
Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : teoria i praktyka / red. nauk. Zofia DACH. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011, s. 116-138
ISBN:
978-83-264-1486-2
chapter in monograph
9

Title:
Potencjalny wpływ kryzysu gospodarczego na zmienne nominalne i realne
Source:
Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : teoria i praktyka / red. nauk. Zofia DACH. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011, s. 74-83
ISBN:
978-83-264-1486-2
chapter in monograph