Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004
Physical description:
129 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
journal / series editorial
Related articles / papers 8
1

Title:
Źródła, mechanizmy i konsekwencje kryzysów walutowych na świecie = The Sources, Mechanisms and Consequences of Currency Crises in the World
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 662 (2004) , s. 107-122. - Summ.
Notes:
Summ.,
Access mode:
article
2

Title:
Porównanie skuteczności czeskiego, polskiego i węgierskiego systemu ubezpieczeń kredytów eksportowych = A Comparison of the Czech, Polish and Hungarian Insurance System for Export Credits
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 662 (2004) , s. 93-105. - Summ.
Notes:
Summ.,
Access mode:
article
3

Author:
Title:
Państwa Europy Środkowej i Wschodniej w przededniu przystąpienia do Unii Europejskiej : (analiza porównawcza stopnia otwartości gospodarek) = Central and Eastern European Countries on the Eve of EU Accession : (a Comparative Analysis of the Degree of Openness of Economies)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 662 (2004) , s. 37-49. - Summ.
Notes:
Summ.,
Access mode:
article
4

Title:
Zasoby siły roboczej a międzynarodowa zdolność konkurencyjna Polski w okresie zmian systemowych na tle Czech i Węgier = Labour Resources and the International Competitive Ability of Poland, the Czech Republic and Hungary in the Period of Systemic Transformation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 662 (2004) , s. 17-35. - Summ.
Notes:
Summ.,
Access mode:
article
5

Title:
Związki bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze zmianami struktury eksportu i importu w Polsce = The Relationship of Foreign Direct Investment to Changes in the Export and Import Structure of Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 662 (2004) , s. 51-68. - Summ.
Notes:
Summ.,
Access mode:
article
6

Title:
Liberalizacja handlu jako gra rynkowa = Trade Liberalization as a Market Game
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 662 (2004) , s. 69-75. - Summ.
Notes:
Summ.,
Access mode:
article
7

Title:
Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej wobec nowych wyzwań wewnętrznych i zewnętrznych = The European Union's Common Agricultural Policy in the Light of New Internal and External Challenges
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 662 (2004) , s. 5-15. - Summ.
Notes:
Summ.,
Access mode:
article
8

Title:
Wybrane instrumenty pozataryfowe w polskiej polityce handlowej = Selected Non-tariff Instruments in Polish Trade Policy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 662 (2004) , s. 77-91. - Summ.
Notes:
Summ.,
Access mode:
article