Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
218 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
journal / series editorial
Related articles / papers 12
1

Title:
Reglamentacja miejsca świadczenia sprzedaży wysyłkowej w podatku od wartości dodanej = The Control of Place of Service and the Common System of Value Added Tax
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. . - nr 870 (2011) , s. 135-144. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
2

Title:
Istota odróżnienia umów odpłatnych i nieodpłatnych w prawie polskim = The Difference between Gratuitous and Non-gratuitous Contracts in Polish Law
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. . - nr 870 (2011) , s. 175-186. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
3

Title:
Ewolucja polityki mieszkaniowej w Galicji na przełomie XIX i XX wieku (zarys problematyki) = An Outline of the Evolution of Galicia's Housing Policy at the Turn of the 19th and 20th Centuries
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. . - nr 870 (2011) , s. 71-88. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
4

Author:
Title:
Symbolika działalności gospodarczej w herbach państw współczesnego świata = Symbols of Economic Activity in the Coats of Arms of Modern Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. . - nr 870 (2011) , s. 53-69. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
5

Title:
Skuteczność zabezpieczenia kredytu przez poręczenie : sondaż empiryczny na podstawie badań własnych = An Empirical Study of the Effectiveness of Co-signing to Secure a Loan
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. . - nr 870 (2011) , s. 145-152. - Summ.
Notes:
Summ.,
Access mode:
article
6

Title:
Współpraca gospodarcza i polityczna Unii Europejskiej z Republiką Mołdowy w latach 1991-2010 = Twenty Years of EU-Moldovan Economic and Political Cooperation
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. . - nr 870 (2011) , s. 17-34. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
7

Title:
Wokół polsko-ukraińskiego konfliktu lat 1939-1947 : próba perspektywy antropologicznej = An Anthropological Perspective on Polish-Ukrainian Conflict from 1939 to 1947
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. . - nr 870 (2011) , s. 89-104. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
8

Title:
Działania prawne podejmowane przeciwko nowym ruchom i kultom religijnym w Europie : charakterystyka wybranych nowych ruchów religijnych i sekt = Legal Measures against New Religious Movements and Cults in Europe and the Characteristics of Chosen Groups
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. . - nr 870 (2011) , s. 165-173. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
9

Title:
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej - nowy podmiot administrujący = European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC) New Public Authorities
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. . - nr 870 (2011) , s. 187-205. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
10

Title:
Problem kontroli konstytucyjności ustaw przez sądy = The Constitutional Control of Laws by Public Courts and the Supreme Court
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. . - nr 870 (2011) , s. 207-218. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
11

Title:
Ekonomiczny nurt analiz społeczeństwa obywatelskiego = An Analysis of Economic Trends in Civic Society
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. . - nr 870 (2011) , s. 5-15. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
12

Title:
Charakterystyka zachowań zdrowotnych studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Health-related Behaviour among University Students
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. . - nr 870 (2011) , s. 35-51. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article