Record detailsTitle:
Inwestycje i nieruchomości : wyzwania XXI wieku
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
Physical description:
523 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. ang., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-80-8
monograph
Related articles / papers 10
1

Title:
Determinanty wykorzystania gruntów w działalności deweloperskiej = Criteria of Land Use in Development Investments
Source:
Inwestycje i nieruchomości : wyzwania XXI wieku / red. nauk. Adam NALEPKA. - Kraków: Wydawnictwo - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 91-98. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-80-8
chapter in monograph
2

Title:
Wynagrodzenia podmiotów zarządzających nieruchomościami w Polsce i na świecie = The Fees of Property Managers in Poland and other Countries
Source:
Inwestycje i nieruchomości : wyzwania XXI wieku / red. nauk. Adam NALEPKA. - Kraków: Wydawnictwo - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 213-221. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-80-8
chapter in monograph
3

Title:
Niesprawności w gospodarowaniu nieruchomościami komunalnymi w Polsce = Malfunctional Practices in Municipal Property Management in Poland
Source:
Inwestycje i nieruchomości : wyzwania XXI wieku / red. nauk. Adam NALEPKA. - Kraków: Wydawnictwo - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 223-231. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-80-8
chapter in monograph
4

Title:
Cechy komercyjnych nieruchomości biurowych w kontekście zarządzania ich wartością = The Office Space Characteristics in the Context of Property Value Management
Source:
Inwestycje i nieruchomości : wyzwania XXI wieku / red. nauk. Adam NALEPKA. - Kraków: Wydawnictwo - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 195-202. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-80-8
chapter in monograph
5

Author:
Title:
Nieruchomości przedsiębiorstwa jako przedmiot zarządzania = Corporate Real Estate as a Subject of Management
Source:
Inwestycje i nieruchomości : wyzwania XXI wieku / red. nauk. Adam NALEPKA. - Kraków: Wydawnictwo - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 167-177. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-80-8
chapter in monograph
6

Title:
Uwarunkowania funkcjonowania rynku nieruchomości w XXI wieku = Changing Conditions and Behavior of Real Estate Markets in XXI Century
Source:
Inwestycje i nieruchomości : wyzwania XXI wieku / red. nauk. Adam NALEPKA. - Kraków: Wydawnictwo - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 235-239. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-80-8
chapter in monograph
7

Title:
Uwarunkowania i kierunki aktywności inwestycyjnej gmin w strefie podmiejskiej Krakowa = Conditions and Directions of Municipal Investments in Cracow Suburban Area
Source:
Inwestycje i nieruchomości : wyzwania XXI wieku / red. nauk. Adam NALEPKA. - Kraków: Wydawnictwo - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 99-108. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-80-8
chapter in monograph
8

Title:
Strategia glokalizacji jako przesłanka ekspansji funduszy inwestycyjnych na rynkach nieruchomości = Glocalization Strategy as a Condition of Expansion of Investment Funds on Real Estate Markets
Source:
Inwestycje i nieruchomości : wyzwania XXI wieku / red. nauk. Adam NALEPKA. - Kraków: Wydawnictwo - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 55-68. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-80-8
chapter in monograph
9

Title:
Skuteczność instrumentów gospodarki nieruchomościami w stymulowaniu rozwoju gospodarczego gmin = The Effectivness of the Real Estate Economics' Instruments in Stimulating the Local Economic Development on the Comumunity Areas
Source:
Inwestycje i nieruchomości : wyzwania XXI wieku / red. nauk. Adam NALEPKA. - Kraków: Wydawnictwo - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 513-523. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-80-8
chapter in monograph
10

Author:
Firlej Krzysztof , Gurgul-Czekańska Katarzyna
Title:
Problemy infrastruktury drogowej Polski w okresie poakcesyjnym = Problems of Polish Road Infrastructure during the Post-Accesion Period
Source:
Inwestycje i nieruchomości : wyzwania XXI wieku / red. nauk. Adam NALEPKA. - Kraków: Wydawnictwo - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 109-119. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-80-8
chapter in monograph