Record detailsTitle:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
Physical description:
958 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr. przy niektórych rozdz.
ISBN:
978-83-62511-95-2
monograph
Related articles / papers 22
1

Title:
Podejście funkcjonalne w kontekście ogólnej metodyki projektowania = The Functional Approach in the Context of a General Design Methodology
Source:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 57-71. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-95-2
chapter in monograph
2

Author:
Title:
Kategoria wartości w wycenie przedsiębiorstwa - typologia i ewolucja = The Category of Value in Enterprise Valuation -Typology and Evolution
Source:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 221-241. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-95-2
chapter in monograph
3

Title:
Polski model prywatyzacji z perspektywy 20 lat transformacji systemowej = Polish Model of Privatization from the Perspective of 20 Years of System Transformation
Source:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 589-601. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-95-2
chapter in monograph
4

Author:
Title:
Alternatywne narzędzia implementacji strategii = Alternative Tools of Strategy Implementation
Source:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 485-502. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-95-2
chapter in monograph
5

Title:
Instrumenty konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych = Instruments of Competitiveness of Polish Small and Medium Size Enterprises on Enternational Markets
Source:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 329-344. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-95-2
chapter in monograph
6

Author:
Title:
Alternatywne źródła finansowania działalności gospodarczej małych i średnich przedsiebiorstw = Alternative Sources of Financing Economic Activity of Small- and Medium-Sized Enterprises
Source:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 345-359. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-95-2
chapter in monograph
7

Author:
Title:
Analiza zmian wartości przedsiębiorstw = The Analysis of Changes in Enterprise Value
Source:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 243-259. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-95-2
chapter in monograph
8

Title:
Struktura długu w spółkach przemysłu metalowego = Debt Structure in Metal Industry
Source:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 835-847. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-95-2
chapter in monograph
9

Title:
Analiza i kierunki zmian w systemie zarządzania przedsiębiorstwa przemysłu samochodowego = The Analysis and Direction of Changes within Management System of Motor-Car Enterprises
Source:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 817-834. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-95-2
chapter in monograph
10

Author:
Adamczyk Jadwiga , Kosowski Tomasz
Title:
Wynagrodzenia zarządów i ich wpływ na efektywność spółek publicznych z udziałem Skarbu Państwa = Management Boards Remuneration And Its Impact On Efficiency of Public Companies with Treasury Shareholding
Source:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 655-672. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-95-2
chapter in monograph
11

Author:
Sierpińska Maria , Woś Agnieszka
Title:
Wpływ programów lojalnościowych na wielkość przychodów ze sprzedaży w aptekach = The Influence of Implementing Loyalty Programs on Incomes in Pharmacies
Source:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 865-880. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-95-2
chapter in monograph
12

Author:
Title:
Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstwa = The Real Estate Management in an Enterprise
Source:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 475-484. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-95-2
chapter in monograph
13

Title:
Wartość przedsiębiorstwa jako wyznacznik jego restrukturyzacji = The Company's Value as a Determinant of Its Restructuring
Source:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 207-220. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-95-2
chapter in monograph
14

Title:
Zmiany poziomu koncentracji działalności usługowej w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej w Polsce w latach 2001-2007 = The Changes of the Level of Servive Activity of the Health and Social Care Concentration in Poland since 2001 to 2007
Source:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 639-653. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-95-2
chapter in monograph
15

Title:
Bezrobocie a rynek pracy w Polsce w latach 2000-2010 - zarys wybranych problemów = Unemployment and Labour Market in Poland 2000-2010 - the Outline of Selected Problems
Source:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 623-638. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-95-2
chapter in monograph
16

Author:
Title:
Klasyfikacja kosztów pracy w literaturze, sprawozdawczości i statystyce = Classification of Labor Costs in the Literature, Reporting and Statistics
Source:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 375-388. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-95-2
chapter in monograph
17

Author:
Nesterak Janusz , Sołtysik Mirosław
Title:
Specyfika controllingu w branży handlowej na przykładzie Magneto = Controlling Process Specification in Trade on the Basis of Magneto
Source:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 849-863. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-95-2
chapter in monograph
18

Title:
Kierunki zmian struktury i stopnia nowoczesności struktury przychodów ze sprzedaży największych przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce = The Directions of the Structures Changes and Degree of Modernity of Structures of Sale Incomes of the Biggest Enterprises in Poland
Source:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 611-621. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-95-2
chapter in monograph
19

Title:
Wybrane problemy obszarów wiejskich w Polsce = Selected Problems of Rural Areas in Poland
Source:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 741-754. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-95-2
chapter in monograph
20

Title:
Zmiany wielkości ekonomicznych charakteryzujących i kształtujących strukturę i stopień wykorzystania potencjału gospodarczego Polski po 1990 roku = The Changes of Economic Indicators which are Characteristic and which have an Influence on Structures and Degree of Exploitation of Trade Potential in Poland After 1990
Source:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 569-588. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-95-2
chapter in monograph
21

Title:
Reengeneering koncepcją restrukturyzacji systemów publicznych = Reengineering - a Concept of the Public Systems Restructuring
Source:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 521-547. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-95-2
chapter in monograph
22

Title:
Polityka dywidend jako czynnik kreowania wartości dla właścicieli = Dividend Policy as a Means of Creating Shareholder Value
Source:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 261-271. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-95-2
chapter in monograph