Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
185 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
journal / series editorial
Related articles / papers 12
1

Title:
Uwarunkowania kwantyfikacji w wartości godziwej = Conditions of Quantification in Fair Value
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. . - nr 849 (2011) , s. 5-25. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
2

Title:
Standardy podstawą polityki rachunkowości = Standards as the Basis of Accounting Policy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. . - nr 849 (2011) , s. 55-72. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
3

Title:
Pojęcie aktywów i zobowiązań we współczesnych założeniach koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej oraz krajowych regulacjach rachunkowości = The Notion of Assets and Liabilities in the Conceptual Foundations of Modern Financial Reporting and National Accounting Regulations
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. . - nr 849 (2011) , s. 173-185. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
4

Title:
Analizy farmakoekonomiczne w ocenie efektywności programów zdrowotnych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej = Pharmaco-economic Analysis in the Assessment of the Effectiveness of Health Programmes in Independent Public Health Care Institutions
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. . - nr 849 (2011) , s. 161-172. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
5

Title:
Reakcja rynku na informację zawartą w sprawozdaniu finansowym na przykładzie utraty wartości = Market Reactions to Information Contained in Financial Reports : the Case of Loss of Value
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. . - nr 849 (2011) , s. 145-159. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
6

Title:
Współczesna polityka rachunkowości jako podstawa prezentacji wiarygodnego obrazu jednostki gospodarczej = Modern Accounting Policy as the Basis for Presenting a Reliable Picture of a Company
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. . - nr 849 (2011) , s. 85-98. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
7

Title:
Audyt wewnętrzny w usprawnianiu zarządzania jednostką = The Internal Audit as a Means of Improving Company Management
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. . - nr 849 (2011) , s. 27-40. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
8

Title:
Wskaźniki rynku kapitałowego wykorzystywane do badania efektywności jednostek gospodarczych = Capital Market Indicators Used for Assessing the Efficiency of Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. . - nr 849 (2011) , s. 99-107. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
9

Title:
Wiodące elementy metodyki badania sprawozdania finansowego = Main Elements of the Methodology for Inspecting Financial Statements
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. . - nr 849 (2011) , s. 131-143. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
10

Title:
Wybrane problemy dydaktyczne rachunkowości w uczelni wyższej = Selected Problems in Teaching Accountancy at Universities
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. . - nr 849 (2011) , s. 109-129. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
11

Title:
Obowiązki informacyjne Otwartych Funduszy Emerytalnych = Disclosure Obligations of Open Pension Funds
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. . - nr 849 (2011) , s. 73-83. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
12

Title:
Polityka informacyjna spółek w krajach anglosaskich = Information Disclosure Policy of Anglo-American Public Companies
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. . - nr 849 (2011) , s. 41-53. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article