Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
147 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
journal / series editorial
Related articles / papers 8
1

Title:
Wpływ wyboru funkcji połączenia na kapitał ekonomiczny - analiza symulacyjna = The Influence of the Choice of Copula on Economic Capital - a Simulation Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. . - nr 813 (2010) , s. 97-116. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
2

Title:
Analiza i prognozowanie rozwoju społecznego Polski w porównaniu z krajami Unii Europejskiej = An Analysis and Forecast of Poland's Social Development against the Background of the Countries of the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. . - nr 813 (2010) , s. 25-44. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
3

Title:
Statystyczne modele czynnikowe w modelowaniu ryzyka dotyczącego akcji notowanych na GPW = Statistical Factor Models in Modeling Risk on the Warsaw Stock Exchange
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. . - nr 813 (2010) , s. 81-96. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
4

Title:
Normalizacja zmiennych a prognozowanie zmiennej syntetycznej na podstawie wielomianu drugiego stopnia = The Normalisation of Variables and Forecasting a Synthetic Variable on the Basis of a Second-degree Polynomial
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. . - nr 813 (2010) , s. 69-80. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
5

Author:
Title:
Algorytm EM dla modeli mieszanych - podstawy teoretyczne = The EM Algorithm for Mixed Models - the Theoretical Foundations
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. . - nr 813 (2010) , s. 139-147. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
6

Title:
Klasyfikacja województw ze względu na stan środowiska naturalnego w Polsce = A Classification of Poland's Voivodships according to the State of their Natural Environment
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. . - nr 813 (2010) , s. 117-137. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
7

Title:
Zastosowanie stochastycznego modelu Cairnsa-Blake'a-Dowda do prognozowania oczekiwanej długości trwania życia = Using the Cairns-Blake-Dowd Stochastic Model to Forecast Life Expectancy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. . - nr 813 (2010) , s. 45-68. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
8

Author:
Title:
Zmiany na rynku pracy w Polsce w porównaniu z krajami Unii Europejskiej w świetle założeń i celów strategii lizbońskiej = Changes in the Polish Labour Market against the Background of the Countries of the European Union in the Light of Lisbon Strategy Guidelines and Goals
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. . - nr 813 (2010) , s. 5-24. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article