Record detailsTitle:
Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
327 s.: il.; 24 cm
Notes:
Materiały z międzynarodowej konferencji pt. "Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej", Bibliogr. przy ref.
ISBN:
978-83-7252-531-4
monograph
Related articles / papers 7
1

Title:
Wejście Polski do strefy euro a kwestia deficytu budżetowego
Source:
Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej / red. Stanisław LIS. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 272-284. - Materiał z międzynarodowej konferencji pt. "Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej" - Bibliogr.
Notes:
Materiał z międzynarodowej konferencji pt. "Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej", Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-531-4
chapter in monograph
2

Title:
Problemy absorpcji funduszy unijnych w Małopolsce
Source:
Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej / red. Stanisław LIS. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 299-317. - Materiał z międzynarodowej konferencji pt. "Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej" - Bibliogr.
Notes:
Materiał z międzynarodowej konferencji pt. "Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej", Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-531-4
chapter in monograph
3

Title:
Polityka spójności wobec wyzwań Unii Gospodarczej i Walutowej
Source:
Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej / red. Stanisław LIS. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 318-327. - Materiał z międzynarodowej konferencji pt. "Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej" - Bibliogr.
Notes:
Materiał z międzynarodowej konferencji pt. "Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej", Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-531-4
chapter in monograph
4

Title:
Szacowanie średniej wartości kursu walutowego na podstawie danych makroekonomicznych
Source:
Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej / red. Stanisław LIS. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 182-194. - Materiał z międzynarodowej konferencji pt. "Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej" - Bibliogr.
Notes:
Materiał z międzynarodowej konferencji pt. "Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej", Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-531-4
chapter in monograph
5

Title:
Zmienność struktury obciążeń fiskalnych w krajach Unii Gospodarczej i Walutowej
Source:
Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej / red. Stanisław LIS. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 163-172. - Materiał z międzynarodowej konferencji pt. "Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej" - Bibliogr.
Notes:
Materiał z międzynarodowej konferencji pt. "Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej", Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-531-4
chapter in monograph
6

Title:
Wspólna waluta europejska a suwerenność narodowa
Source:
Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej / red. Stanisław LIS. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 259-271. - Materiał z międzynarodowej konferencji pt. "Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej" - Bibliogr.
Notes:
Materiał z międzynarodowej konferencji pt. "Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej", Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-531-4
chapter in monograph
7

Title:
Wpływ akcesji do strefy euro na rozwój gospodarczy regionów Polski
Source:
Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej / red. Stanisław LIS. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 285-298. - Materiał z międzynarodowej konferencji pt. "Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej" - Bibliogr.
Notes:
Materiał z międzynarodowej konferencji pt. "Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej", Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-531-4
chapter in monograph