Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
173 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
journal / series editorial
Related articles / papers 10
1

Title:
Zmienne kulturowe w studiach nad spójnością społeczno-ekonomiczną = Cultural Variables in Studies on Socio-Economic Cohesion
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. . - nr 859 (2011) , s. 47-62. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
2

Title:
Spójność społeczno-ekonomiczna jako wyzwanie dla polityki gospodarczej : z perspektywy procesu transformacji = Socio-economic Cohesion as a Challenge for Economic Policies : from the Perspective of System Transformation
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. . - nr 859 (2011) , s. 7-28. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
3

Title:
Modernizacja ekonomiczna w ekonomii rozwoju = Economic Modernisation and Economic Development
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. . - nr 859 (2011) , s. 97-116. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
4

Title:
Kompetencje pracownicze a modernizacja technologiczna = Employee Competencies and the Modernisation of Technology
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. . - nr 859 (2011) , s. 135-146. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
5

Title:
Przyjęcie euro w krajach Europy Środkowej i Wschodniej a kryteria konwergencji nominalnej = Adoption of the Euro in the Countries of Central and Eastern Europe and Nominal Convergence Criteria
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. . - nr 859 (2011) , s. 147-160. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
6

Title:
Funkcjonowanie systemów zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach i ich wpływ na modernizację produktową = Quality Management Systems in Polish Enterprises and Their Influence on Product Modernisation
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. . - nr 859 (2011) , s. 161-173. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
7

Title:
Trwałość przemian strukturalnych gospodarki polskiej w kontekście teorii dualizmu gospodarczego = The Sustainability of Structural Changes in the Polish Economy in the Context of Dual Sector Theory
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. . - nr 859 (2011) , s. 75-95. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
8

Title:
Dylematy bezrobocia transformacyjnego w Polsce = Dilemmas in Transformation Unemployment in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. . - nr 859 (2011) , s. 63-73. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
9

Title:
Perspektywy modernizacji gospodarki Polski poprzez dyfuzję innowacji = Perspectives on Poland's Economic Modernisation Through the Diffusion of Innovation
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. . - nr 859 (2011) , s. 117-134. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
10

Title:
Produktywność pracy w Polsce na tle wybranych krajów OECD = Work Productivity in Poland and Chosen OECD Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. . - nr 859 (2011) , s. 29-45. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article