Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
117 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
journal / series editorial
Related articles / papers 6
1

Author:
Title:
Ocena stopnia zróżnicowania rozwoju regionalnego Polski w latach 1998-2000 = A Review of the Degree of Differentiation in Polish Regional Development, 1998-2000
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. . - nr 666 (2004) , s. 5-21. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
2

Title:
Zastosowanie metody biplotu do analizy poziomu życia ludności w Polsce i krajach Unii Europejskiej = Application of the Biplot Method to Analyse Living Standards in Poland and in European Union Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. . - nr 666 (2004) , s. 53-78. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
3

Title:
Model regresji dla danych dobieranych do próby według nielosowego kryterium = A Regression Model for Data Selected for Sampling Using a Non-random Criterion
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. . - nr 666 (2004) , s. 111-117. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
4

Title:
Elementy analizy wartości ekstremalnych w analizie scenariuszy i pomiarze asymptotycznej zależności = Elements of Extreme Value Analysis in the Analysis of Scenarios and Measurement of Asymptotic Relationships
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. . - nr 666 (2004) , s. 97-109. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
5

Title:
Analiza poziomu rozwoju społecznego krajów kandydujących do Unii Europejskiej = An Analysis of the Level of Social Development in European Union Candidate Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. . - nr 666 (2004) , s. 79-95. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
6

Author:
Gałuszka Krzysztof , Pawełek Barbara
Title:
Przestrzenne zróżnicowanie budżetów samorządów województw w latach 1999-2001 = Spatial Differentiation of Voivodship-Level Self-government Budgets in 1999-2001
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. . - nr 666 (2004) , s. 23-51. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article