Record detailsConference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji"
Title:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.)
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004
Physical description:
187 s.: il.; 24 cm
Notes:
Dostępne tylko streszczenia,
ISBN:
83-908535-8-2
conference materials
Related articles / papers 26
1

Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji"
Title:
Podatek dochodowy od osób fizycznych jako główna forma opodatkowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK]. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 99-100. - Dostępne tylko streszczenie
Notes:
Dostępne tylko streszczenie,
ISBN:
83-908535-8-2
varia
2

Author:
Tylec Tomasz , Małek Rafał
Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji"
Title:
Rozwój kanałów dystrybucji ubezpieczeń w Polsce
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK]. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 163-164. - Dostępne tylko streszczenie
Notes:
Dostępne tylko streszczenie,
ISBN:
83-908535-8-2
varia
3

Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji"
Title:
Przedsiębiorczość w Polsce : tendencje rozwoju
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK]. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 113-114. - Dostępne tylko streszczenie
Notes:
Dostępne tylko streszczenie,
ISBN:
83-908535-8-2
varia
4

Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji"
Title:
Uwarunkowania i zróżnicowanie konsumpcji polskich gospodarstw domowych w okresie transformacji systemu gospodarczego
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK]. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 125-127. - Dostępne tylko streszczenie
Notes:
Dostępne tylko streszczenie,
ISBN:
83-908535-8-2
varia
5

Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji"
Title:
Procesy globalizacji a transformacja gospodarcza Polski
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK]. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 57-58. - Dostępne tylko streszczenie
Notes:
Dostępne tylko streszczenie,
ISBN:
83-908535-8-2
varia
6

Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji"
Title:
Rynek jako mechanizm alokacji zasobów a rynek jako forma organizacji życia społecznego
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK]. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 148-149. - Dostępne tylko streszczenie
Notes:
Dostępne tylko streszczenie,
ISBN:
83-908535-8-2
varia
7

Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji"
Title:
Zmiany struktury dochodów ludności
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK]. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 121-122. - Dostępne tylko streszczenie
Notes:
Dostępne tylko streszczenie,
ISBN:
83-908535-8-2
varia
8

Author:
Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji"
Title:
Zakłócenia ekologiczne efektywności alokacyjnej i dystrybucyjnej a możliwości ich ograniczania w gospodarce rynkowej
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK]. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 48-49. - Dostępne tylko streszczenie
Notes:
Dostępne tylko streszczenie,
ISBN:
83-908535-8-2
varia
9

Author:
Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji"
Title:
Przemiany w polskim sektorze telekomunikacyjnym w okresie transformacji
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK]. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 167-168. - Dostępne tylko streszczenie
Notes:
Dostępne tylko streszczenie,
ISBN:
83-908535-8-2
varia
10

Author:
Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji"
Title:
Uwarunkowania wzrostu gospodarczego w świetle wniosków płynących z nowych modeli wzrostu : rola polityki ekonomicznej w stymulowaniu wzrostu
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK]. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 39-41. - Dostępne tylko streszczenie
Notes:
Dostępne tylko streszczenie,
ISBN:
83-908535-8-2
varia
11

Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji"
Title:
Dwie hiperinflacje - reformy Leszka Balcerowicza i Władysława Grabskiego : podobieństwa i różnice
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK]. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 46-47. - Dostępne tylko streszczenie
Notes:
Dostępne tylko streszczenie,
ISBN:
83-908535-8-2
varia
12

Author:
Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji"
Title:
Polska transformacja w perspektywie etycznej
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK]. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 138-140. - Dostępne tylko streszczenie
Notes:
Dostępne tylko streszczenie,
ISBN:
83-908535-8-2
varia
13

Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji"
Title:
Efektywnościowy ranking prywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych w początkowym okresie transformacji
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK]. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 87-88. - Dostępne tylko streszczenie
Notes:
Dostępne tylko streszczenie,
ISBN:
83-908535-8-2
varia
14

Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji"
Title:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a transformacja systemowa
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK]. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 91-92. - Dostępne tylko streszczenie
Notes:
Dostępne tylko streszczenie,
ISBN:
83-908535-8-2
varia
15

Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji"
Title:
Wybrane problemy z zakresu deregulacji rynku pracy
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK]. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 71-72. - Dostępne tylko streszczenie
Notes:
Dostępne tylko streszczenie,
ISBN:
83-908535-8-2
varia
16

Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji"
Title:
Polityka dywidend w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA w latach 1994-2002
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK]. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 101-102. - Dostępne tylko streszczenie
Notes:
Dostępne tylko streszczenie,
ISBN:
83-908535-8-2
varia
17

Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji"
Title:
Patologie okresu transformacji
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK]. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 143-145. - Dostępne tylko streszczenie
Notes:
Dostępne tylko streszczenie,
ISBN:
83-908535-8-2
varia
18

Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji"
Title:
Przeobrażenia w warunkach funkcjonowania gospodarstw domowych na przełomie XX i XXI wieku
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK]. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 123-124. - Dostępne tylko streszczenie
Notes:
Dostępne tylko streszczenie,
ISBN:
83-908535-8-2
varia
19

Author:
Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji"
Title:
Bezrobocie - wczoraj, dziś i jutro
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK]. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 27-28. - Dostępne tylko streszczenie
Notes:
Dostępne tylko streszczenie,
ISBN:
83-908535-8-2
varia
20

Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji"
Title:
Zmiany w systemie organizacji i finansowania ochrony zdrowia w Polsce w ostatnich 15 latach : próba egzemplifikacji
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK]. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 53-54. - Dostępne tylko streszczenie
Notes:
Dostępne tylko streszczenie,
ISBN:
83-908535-8-2
varia
21

Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji"
Title:
Orientacja marketingowa miast jako produktów na rynku miast w obliczu transformacji ustrojowej
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK]. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 177-178. - Dostępne tylko streszczenie
Notes:
Dostępne tylko streszczenie,
ISBN:
83-908535-8-2
varia
22

Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji"
Title:
Bariery internacjonalizacji małych polskich przedsiębiorstw
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK]. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 95-96. - Dostępne tylko streszczenie
Notes:
Dostępne tylko streszczenie,
ISBN:
83-908535-8-2
varia
23

Author:
Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji"
Title:
Percepcja sytuacji materialnej gospodarstw domowych w Polsce w latach 1998-2002 i jej determinanty
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK]. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 130-131. - Dostępne tylko streszczenie
Notes:
Dostępne tylko streszczenie,
ISBN:
83-908535-8-2
varia
24

Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji"
Title:
Sytuacja w górnictwie węgla kamiennego w Polsce w latach 1989-2002
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK]. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 165-166. - Dostępne tylko streszczenie
Notes:
Dostępne tylko streszczenie,
ISBN:
83-908535-8-2
varia
25

Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji"
Title:
Determinanty trudności finansowych polskich przedsiębiorstw i ich upadłości w latach 1990-2003
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK]. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 103-104. - Dostępne tylko streszczenie
Notes:
Dostępne tylko streszczenie,
ISBN:
83-908535-8-2
varia
26

Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji"
Title:
Konsensus waszyngtoński a reformy w krajach postkomunistycznych
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK]. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 33-34. - Dostępne tylko streszczenie
Notes:
Dostępne tylko streszczenie,
ISBN:
83-908535-8-2
varia
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID