Record detailsTitle:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2011
Physical description:
328 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7641-444-7
monograph
Related articles / papers 19
1

Title:
Funkcje współczesnej rachunkowości
Source:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2011, s. 13-36 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-444-7
chapter in monograph
2

Title:
Poziomy kontroli w procesie badania sprawozdania finansowego
Source:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2011, s. 206-222 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-444-7
chapter in monograph
3

Title:
Funkcja kontrolna rachunkowości w działalności rad nadzorczych spółek publicznych : zarys problematyki
Source:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2011, s. 144-159 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-444-7
chapter in monograph
4

Title:
Kontrolna funkcja polityki rachunkowości
Source:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2011, s. 72-93 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-444-7
chapter in monograph
5

Title:
Kontrolna funkcja rachunkowości podatkowej
Source:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2011, s. 249-258 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-444-7
chapter in monograph
6

Title:
Kontrola w procesie świadczenia usług ze szczególnym uwzględnieniem outsourcingu finansowo-księgowego
Source:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2011, s. 133-143 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-444-7
chapter in monograph
7

Author:
Title:
Kontrola finansowo-księgowa narzędziem realizacji gospodarności jednostki
Source:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2011, s. 37-63 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-444-7
chapter in monograph
8

Title:
Niezależność biegłego rewidenta w realizacji kontrolnej funkcji rewizji finansowej
Source:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2011, s. 190-105 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-444-7
chapter in monograph
9

Title:
Kontrolna funkcja rachunku wyników
Source:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2011, s. 119-132 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-444-7
chapter in monograph
10

Title:
Wskaźniki kontroli procesu kreowania wartości w przedsiębiorstwie
Source:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2011, s. 160-175 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-444-7
chapter in monograph
11

Title:
Kontrolna funkcja sprawozdania finansowego
Source:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2011, s. 64-71 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-444-7
chapter in monograph
12

Title:
Kontrola a doradztwo w rewizji finansowej
Source:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2011, s. 176-189 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-444-7
chapter in monograph
13

Title:
Bezpieczeństwo funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych : aspekty formalne i prawne
Source:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2011, s. 298-313 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-444-7
chapter in monograph
14

Author:
Title:
Inwentaryzacja a kontrolna funkcja rachunkowości
Source:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2011, s. 94-103 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-444-7
chapter in monograph
15

Title:
Funkcja kontrolna rachunku kosztów
Source:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2011, s. 104-118 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-444-7
chapter in monograph
16

Title:
Kontrolna funkcja rachunkowości bankowej
Source:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2011, s. 259-279 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-444-7
chapter in monograph
17

Title:
Dyscyplina finansowa w jednostkach służby zdrowia
Source:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2011, s. 314-328 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-444-7
chapter in monograph
18

Title:
Ustawowe normatywy wypłacalności w kontroli bezpieczeństwa finansowego ubezpieczyciela
Source:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2011, s. 280-297 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-444-7
chapter in monograph
19

Title:
Kontrolna funkcja rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego
Source:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2011, s. 223-248 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-444-7
chapter in monograph