Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
119 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
journal / series editorial
Related articles / papers 8
1

Author:
Title:
Analiza porównawcza innowacyjności gospodarek krajów "wschodniego rozszerzenia" Unii Europejskiej = A Comparative Analysis of the Economic Innovativeness among Countries of the "Eastern Enlargement" of the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. . - nr 837 (2010) , s. 87-102. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
2

Title:
Zasoby kapitałowe jako determinanta konkurencyjności czynnikowej gospodarki Polski w latach 1995-2005 = Capital Resources as a Determinant of the Factor Competitiveness of the Polish Economy in the Years 1995-2005
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. . - nr 837 (2010) , s. 5-18. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
3

Title:
Uwarunkowania polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych po akcesji Polski do Unii Europejskiej = The Conditions of Poland's Post-EU Accession Export of Agricultural and Food Products
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. . - nr 837 (2010) , s. 41-56. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
4

Title:
Napływ kapitału w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych a rozwój polskiego eksportu = The Inflow of Capital in the Form of Direct Foreign Investment and the Growth of Polish Export
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. . - nr 837 (2010) , s. 103-119. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
5

Title:
Zmiany warunków eksportu w Polsce w wyniku przyjęcia zasad i instrumentów wspólnej polityki eksportowej Unii Europejskiej = Changes in the Conditions of Export in Poland as a Result of the Adoption of the Instruments and Rules of the European Union's Common Export Policy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. . - nr 837 (2010) , s. 19-40. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
6

Title:
Zmiany w eksporcie a integracja krajów asymetrycznych = Changes in Export and the Integration of Asymmetrical Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. . - nr 837 (2010) , s. 57-63. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
7

Title:
Nowe rynki eksportowe - szansa i wyzwanie dla polskich przedsiębiorców = New Export Markets - Opportunities and Challenges for Polish Entrepreneurs
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. . - nr 837 (2010) , s. 75-86. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
8

Title:
Analiza konkurencyjności polskiego eksportu do państw Unii Europejskiej = An Analysis of the Competitiveness of Polish Export to Countries of the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. . - nr 837 (2010) , s. 65-74. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article