Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
130 s.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
journal / series editorial
Related articles / papers 7
1

Author:
Title:
Czy kłamstwo jest etycznie dopuszczalne w działalności gospodarczej? = Is Lying Ethically Acceptable in Business?
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. . - nr 846 (2010) , s. 5-23. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
2

Author:
Title:
Postawy deprecjonujące uczestnictwo we wspólnocie społecznej w refleksji Karola Wojtyły - Jana Pawła II = Attitudes that Depreciate Participation in Social Unions in the Reflection of Karol Wojtyła - John Paul II
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. . - nr 846 (2010) , s. 115-130. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
3

Title:
Od epoché do Gelassenheit : "mistyczny" sens Heideggerowskiej radykalizacji fenomenologii = From Epoché to Gelassenheit - "The Mystical Sense" of Heidegger's Radicalisation of Phenomenology
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. . - nr 846 (2010) , s. 103-114. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
4

Author:
Title:
Idea wiecznego powrotu światów w perspektywie kosmologiczno-antropologicznej = The Idea of the Eternal Return of Worlds from a Cosmological-Anthropological Perspective
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. . - nr 846 (2010) , s. 87-101. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
5

Title:
Kłamstwo i prawdomówność w gospodarce = Lying and Truthfulness in Business
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. . - nr 846 (2010) , s. 25-36. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
6

Title:
Społeczna odpowiedzialność biznesu wobec wyzwań współczesnego świata = Corporate Social Responsibility in Facing the Challenges of the Modern World
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. . - nr 846 (2010) , s. 49-69. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
7

Title:
Konsekwencjalizm prima facie : problem normatywności w filozofii Amartyi Kumar Sena = Prima Facie Consequentialism - the Problem of Normativity in the Philosophy of Amartya Kumar Sen
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. . - nr 846 (2010) , s. 37-47. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID