Record detailsAuthor:
, , , , , ,
Title:
Wpływ polityki antymonopolowej, regulacji ekologicznych oraz dyrektyw unijnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce
Kierownik tematu:
Konsultacja:
Prace pomocnicze:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
194 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
8/KPPiE/2/2007/S/369
Signature:
NP-1171/Magazyn
unpublished scientific work
Related articles / papers 11
1

Title:
Przejawy monopolizacji i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarki
Source:
Wpływ polityki antymonopolowej, regulacji ekologicznych oraz dyrektyw unijnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce / kierownik tematu: Kazimierz GÓRKA ; konsultacje: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Małgorzata GOŁĄBEK. (2007) , s. 5-9
Research program:
8/KPPiE/2/2007/S/369
Signature:
NP-1171/Magazyn
2

Title:
Analiza regulacji oraz certyfikacji energetycznych
Source:
Wpływ polityki antymonopolowej, regulacji ekologicznych oraz dyrektyw unijnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce / kierownik tematu: Kazimierz GÓRKA ; konsultacje: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Małgorzata GOŁĄBEK. (2007) , s. 18-23
Research program:
8/KPPiE/2/2007/S/369
Signature:
NP-1171/Magazyn
3

Title:
Przykłady działań antymonopolowych oraz ich skutki gospodarcze i społeczne
Source:
Wpływ polityki antymonopolowej, regulacji ekologicznych oraz dyrektyw unijnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce / kierownik tematu: Kazimierz GÓRKA ; konsultacje: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Małgorzata GOŁĄBEK. (2007) , s. 10-17
Research program:
8/KPPiE/2/2007/S/369
Signature:
NP-1171/Magazyn
4

Title:
Zarządzanie środowiskowe według norm ISO 14000 oraz EMAS
Source:
Wpływ polityki antymonopolowej, regulacji ekologicznych oraz dyrektyw unijnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce / kierownik tematu: Kazimierz GÓRKA ; konsultacje: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Małgorzata GOŁĄBEK. (2007) , s. 24-43
Research program:
8/KPPiE/2/2007/S/369
Signature:
NP-1171/Magazyn
5

Title:
Analiza regulacji Unii Europejskiej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz ich skutków w Polsce
Source:
Wpływ polityki antymonopolowej, regulacji ekologicznych oraz dyrektyw unijnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce / kierownik tematu: Kazimierz GÓRKA ; konsultacje: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Małgorzata GOŁĄBEK. (2007) , s. 44-60
Research program:
8/KPPiE/2/2007/S/369
Signature:
NP-1171/Magazyn
6

Title:
Analiza zmian sytuacji ekologicznej oraz kondycji finansowej przedsiębiorstw w warunkach wdrażania regulacji unijnych
Source:
Wpływ polityki antymonopolowej, regulacji ekologicznych oraz dyrektyw unijnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce / kierownik tematu: Kazimierz GÓRKA ; konsultacje: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Małgorzata GOŁĄBEK. (2007) , s. 61-74
Research program:
8/KPPiE/2/2007/S/369
Signature:
NP-1171/Magazyn
7

Title:
Czynniki stymulujące oraz hamujące konkurencję w warunkach strategii lizbońskiej
Source:
Wpływ polityki antymonopolowej, regulacji ekologicznych oraz dyrektyw unijnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce / kierownik tematu: Kazimierz GÓRKA ; konsultacje: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Małgorzata GOŁĄBEK. (2007) , s. 75-118
Research program:
8/KPPiE/2/2007/S/369
Signature:
NP-1171/Magazyn
8

Title:
Wykorzystanie instrumentów rynku kapitałowego i instrumentów pochodnych w ochronie środowiska
Source:
Wpływ polityki antymonopolowej, regulacji ekologicznych oraz dyrektyw unijnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce / kierownik tematu: Kazimierz GÓRKA ; konsultacje: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Małgorzata GOŁĄBEK. (2007) , s. 119-137
Research program:
8/KPPiE/2/2007/S/369
Signature:
NP-1171/Magazyn
9

Title:
Próba szacunku kosztów zasobowych związanych z gospodarką wodną
Source:
Wpływ polityki antymonopolowej, regulacji ekologicznych oraz dyrektyw unijnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce / kierownik tematu: Kazimierz GÓRKA ; konsultacje: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Małgorzata GOŁĄBEK. (2007) , s. 138-154
Research program:
8/KPPiE/2/2007/S/369
Signature:
NP-1171/Magazyn
10

Title:
Rola postępowania upadłościowego w restrukturyzacji przedsiębiorstw
Source:
Wpływ polityki antymonopolowej, regulacji ekologicznych oraz dyrektyw unijnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce / kierownik tematu: Kazimierz GÓRKA ; konsultacje: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Małgorzata GOŁĄBEK. (2007) , s. 155-167
Research program:
8/KPPiE/2/2007/S/369
Signature:
NP-1171/Magazyn
11

Title:
Pomoc publiczna jako narzędzie pobudzania wzrostu gospodarczego
Source:
Wpływ polityki antymonopolowej, regulacji ekologicznych oraz dyrektyw unijnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce / kierownik tematu: Kazimierz GÓRKA ; konsultacje: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Małgorzata GOŁĄBEK. (2007) , s. 168-181
Research program:
8/KPPiE/2/2007/S/369
Signature:
NP-1171/Magazyn