Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
149 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
journal / series editorial
Related articles / papers 9
1

Title:
Krytyka etatyzmu w ujęciu ekonomistów Szkoły Krakowskiej = A Critique of Statism in the Thought of the Economists of the Cracow School
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 844 (2010) , s. 115-123. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
2

Author:
Title:
Prawne uwarunkowania funkcjonowania sektora telekomunikacyjnego w Polsce = Legal Issues in Poland's Telecommunications Sector
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 844 (2010) , s. 97-113. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
3

Author:
Title:
Rynki hurtowe energii elektrycznej = The Wholesale Electric Energy Market
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 844 (2010) , s. 83-95. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
4

Title:
Analiza kosztów i korzyści - kilka uwag krytycznych = A Few Critical Observations on Cost-benefit Analyses
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 844 (2010) , s. 5-18. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
5

Title:
Problem etatyzmu w koncepcji Tadeusza Bernadzikiewicza = Tadeusz Bernadzikiewicz and the Issue of Statism
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 844 (2010) , s. 139-149. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
6

Title:
Koncepcje zwolenników etatyzmu w okresie międzywojennym w świetle teorii stadiów wzrostu gospodarczego W.W. Rostowa - próba interpretacji = An Attempt to Interpret the Ideas of the Adherents of Statism in the Interwar Period in the Light of W.W Rostow's Theory of Stages of Economic Growth
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 844 (2010) , s. 125-138. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
7

Title:
Elastyczne formy organizacji pracy oraz przesłanki uelastyczniania rynku pracy w Polsce = Flexible Forms of Labour Organisation and Factors in Making the Polish Labour Market More Flexible
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 844 (2010) , s. 19-30. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
8

Title:
Możliwości wykorzystania środków unijnych przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce w latach 2007-2013 = EU funds - Opportunities for Small and Medium-size Polish Enterprises, 2007-2013
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 844 (2010) , s. 63-82. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
9

Title:
Lokaty oszczędnościowe gospodarstw domowych w Polsce w latach 1995-2005 : stan i czynniki determinujące = The State of and Determining Factors in Household Savings Deposits in Poland, 1995-2005
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 844 (2010) , s. 31-61. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article