Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Physical description:
241 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
journal / series editorial
Related articles / papers 12
1

Title:
Przestrzenne zróżnicowanie alokacji środków publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce = Spatial Differentiation in the Allocation of Public Funds by Local Self-government Units in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. . - nr 665 (2005) , s. 61-74. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
2

Title:
Determinanty natężenia konkurencji w polskim sektorze bankowym i segmencie banków specjalistycznych w świetle modelu M. E. Portera = Determinants of Competition Intensity in the Polish Banking Sector and the Global Specialist Banking Sector in the Light of M.E. Porter's Model
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. . - nr 665 (2005) , s. 115-141. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
3

Title:
Rynek obligacji śmieciowych : (na przykładzie rynku amerykańskiego) = The Junk Bond Market : (Using the Example of the American Market)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. . - nr 665 (2005) , s. 173-184. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
4

Title:
Oszacowanie kosztu kapitału własnego w wybranych bankach komercyjnych : (wykorzystanie modelu CAPM) = Estimating the Cost of Internal Capital in Selected Commercial Banks (Using the CAPM Model)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. . - nr 665 (2005) , s. 185-196. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
5

Title:
Przesłanki wyboru rynków docelowych Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych w Polsce = The Principles for Target Market Selection by Mutual Insurance Societies in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. . - nr 665 (2005) , s. 207-224. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
6

Title:
Kierunki przebudowy systemu podatkowego Szwecji na tle postępującej harmonizacji systemów podatkowych państw członkowskich Unii Europejskiej = The Remodelling of the Swedish Tax System and the Continuing Harmonisation of Tax Systems in European Union Member States
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. . - nr 665 (2005) , s. 33-49. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
7

Title:
Ewolucja systemu finansów publicznych w Szwecji = Evolution of the Public Finance System in Sweden
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. . - nr 665 (2005) , s. 5-18. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
8

Title:
Znaczenie Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA jako podatkowej grupy kapitałowej dla funkcjonowania gospodarki komunalnej Krakowa = The Significance of the Kraków Communal Holding SA as a Tax-Capital Group to the Functioning of Municipal Services in Kraków
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. . - nr 665 (2005) , s. 225-241. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
9

Title:
Zarys strategii zarządzania długiem państwowym w Szwecji = An Outline of Sweden's Strategy of National Debt Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. . - nr 665 (2005) , s. 19-32. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
10

Title:
Konsolidacja banków w Polsce na tle procesów konsolidacyjnych na świecie = The Consolidation of Banks in Poland in the Context of Consolidation Processes around the World
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. . - nr 665 (2005) , s. 95-113. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
11

Title:
Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe jako instytucje bankowe i społeczne = Cooperative Savings and Credit Associations as Banking and Social Institutions
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. . - nr 665 (2005) , s. 143-152. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
12

Title:
Czynniki ekonomiczne determinujące ryzyko krzywej dochodowości = Economic Factors Determining Yield Curve Risk
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. . - nr 665 (2005) , s. 153-159. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID