Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Physical description:
189 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
journal / series editorial
Related articles / papers 11
1

Title:
Analiza wartości zewnętrznej warrantów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie = An Analysis of the External Value of Warrants on the Warsaw Stock Exchange
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. . - nr 659 (2005) , s. 75-90. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
2

Title:
Podatek od odsetek kapitałowych a zmiany w depozytach i kredytach bankowych polskich gospodarstw domowych = Tax on Capital Interest and Changes in Deposits and Bank Loans of Polish Households
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. . - nr 659 (2005) , s. 91-101. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
3

Title:
Szacowanie współczynników ważności w wielowymiarowej analizie porównawczej = Estimation of Significance Coefficients in Multi-dimensional Comparative Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. . - nr 659 (2005) , s. 25-39. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
4

Author:
Title:
Ocena ekwiwalencji skal pomiarowych w badaniach międzykulturowych = An Evaluation of the Equivalence of Measurement Scales in Intercultural Studies
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. . - nr 659 (2005) , s. 59-73. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
5

Title:
Systemy klasyfikacji wód mineralnych w Polsce = Mineral Water Classification Systems in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. . - nr 659 (2005) , s. 103-115. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
6

Title:
Aukcja jako instytucja rynku formalnego = The Auction as a Formal Market Institution
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. . - nr 659 (2005) , s. 135-148. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
7

Title:
Analiza porównawcza tabel kontyngencji i metody CHAID = Comparative Analysis of Contingency Tables and the CHAID Method
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. . - nr 659 (2005) , s. 149-163. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
8

Title:
Rozwój handlu europejskiego na tle strategii internacjonalizacji = The Development of European Commerce in View of the Strategy of Internationalisation - An Outline of the Issue
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. . - nr 659 (2005) , s. 117-134. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
9

Title:
Analiza porównawcza układów agrarno-rynkowych Polski i wybranych krajów Unii Europejskiej = Comparative Analysis of Agro-market Systems in Poland and in Selected European Union Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. . - nr 659 (2005) , s. 41-58. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
10

Title:
Skuteczność i efektywność promocji w zachowaniach konkurencyjnych na rynku = Promotional Effectiveness and Efficiency in Competitive Behaviour on the Market
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. . - nr 659 (2005) , s. 5-23. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
11

Title:
Pozycja firmy Coca-Cola na polskim rynku napojów gazowanych = The Position of the Coca-Cola Company on the Polish Soft Drinks Market
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. . - nr 659 (2005) , s. 165-175. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article