Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
137 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
journal / series editorial
Related articles / papers 7
1

Author:
Title:
Podstawy metodyczne zarządzania procesami biznesowymi = The Methodological Fundamentals of Business Process Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 713 (2006) , s. 5-20. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
2

Title:
Próba modelowego ujęcia pomiaru efektywności organizacji usług instytucji użyteczności publicznej = An Attempt at a Model Framework for Performance Measurement in the Organisation of Services in Public Utility Institutions
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 713 (2006) , s. 87-107. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
3

Title:
Hoshin kanri a zrównoważona karta wyników = Hoshin kanri and the Balanced Scorecard
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 713 (2006) , s. 109-121. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
4

Title:
Model rozwoju kompetencji menedżerskich = A Model for Developing Managerial Competencies
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 713 (2006) , s. 71-85. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
5

Title:
Techniki organizatorskie w strukturze metody SMED = Organisational Techniques in the SMED Method
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 713 (2006) , s. 123-137. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
6

Title:
Metoda organizacji procesów biznesowych - Six Sigma = Six Sigma - a Method of Organising Business Processes
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 713 (2006) , s. 21-35. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
7

Author:
Zakrzewska-Bielawska Agnieszka , Czekaj Janusz
Title:
Benchmarking jako metoda restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie = Benchmarking as a Method of Restructuring Employment in an Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 713 (2006) , s. 37-70. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article