Record detailsTitle:
XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometrów i Matematyków Polski Południowej : XXIX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Osieczany, 23-25 marca 2011 r. : program konferencji, streszczenia referatów
Opracował:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
45 s.; 24 cm
Notes:
Dostępne tylko streszczenia,
ISBN:
978-83-7252-519-7
monograph
Related articles / papers 8
1

Title:
Rola kredytu konsumpcyjnego w rozwoju innowacyjnym - ujęcie aksjomatyczne
Source:
XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometrów i Matematyków Polski Południowej : XXIX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Osieczany, 23-25 marca 2011 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów: Józef POCIECHA, Kamil FIJOREK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 16. - Dostępne tylko streszczenie
Notes:
Dostępne tylko streszczenie,
ISBN:
978-83-7252-519-7
varia
2

Title:
Pewne metody ustalania ubezpieczeniowych składek netto
Source:
XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometrów i Matematyków Polski Południowej : XXIX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Osieczany, 23-25 marca 2011 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów: Józef POCIECHA, Kamil FIJOREK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 20. - Dostępne tylko streszczenie
Notes:
Dostępne tylko streszczenie,
ISBN:
978-83-7252-519-7
varia
3

Title:
Wybrane własności kurtozy wektora losowego
Source:
XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometrów i Matematyków Polski Południowej : XXIX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Osieczany, 23-25 marca 2011 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów: Józef POCIECHA, Kamil FIJOREK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 14. - Dostępne tylko streszczenie
Notes:
Dostępne tylko streszczenie,
ISBN:
978-83-7252-519-7
varia
4

Author:
Title:
Przestrzenne zróżnicowanie umieralności według przyczyn w powiatach małopolski w ujęciu bayesowskim
Source:
XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometrów i Matematyków Polski Południowej : XXIX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Osieczany, 23-25 marca 2011 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów: Józef POCIECHA, Kamil FIJOREK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 22. - Dostępne tylko streszczenie
Notes:
Dostępne tylko streszczenie,
ISBN:
978-83-7252-519-7
varia
5

Title:
O pewnej propozycji modyfikacji wskaźnika ujawnionej przewagi komparatywnej z wykorzystaniem funkcji wymiernych
Source:
XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometrów i Matematyków Polski Południowej : XXIX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Osieczany, 23-25 marca 2011 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów: Józef POCIECHA, Kamil FIJOREK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 35. - Dostępne tylko streszczenie
Notes:
Dostępne tylko streszczenie,
ISBN:
978-83-7252-519-7
varia
6

Author:
Title:
Modele wskaźnikowe rynku kapitałowego z wykorzystaniem funkcji regresji wektorów losowych
Source:
XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometrów i Matematyków Polski Południowej : XXIX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Osieczany, 23-25 marca 2011 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów: Józef POCIECHA, Kamil FIJOREK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 41. - Dostępne tylko streszczenie
Notes:
Dostępne tylko streszczenie,
ISBN:
978-83-7252-519-7
varia
7

Title:
Aproksymacja modelu regresji logistycznej Firtha za pomocą ważenia obserwacji
Source:
XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometrów i Matematyków Polski Południowej : XXIX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Osieczany, 23-25 marca 2011 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów: Józef POCIECHA, Kamil FIJOREK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 19. - Dostępne tylko streszczenie
Notes:
Dostępne tylko streszczenie,
ISBN:
978-83-7252-519-7
varia
8

Author:
Osiewalski Jacek , Osiewalski Krzysztof
Title:
Modele hybrydowe MSV-MGARCH z kilkoma procesami ukrytymi : analiza przypadku dwuwymiarowego
Source:
XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometrów i Matematyków Polski Południowej : XXIX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Osieczany, 23-25 marca 2011 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów: Józef POCIECHA, Kamil FIJOREK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 30. - Dostępne tylko streszczenie
Notes:
Dostępne tylko streszczenie,
ISBN:
978-83-7252-519-7
varia