Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
101 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
journal / series editorial
Related articles / papers 6
1

Title:
Spostrzeżenia dotyczące wpływu normalizacji zmiennych na ocenę ex ante błędu prognozy = Observations of the Effects of Variable Normalisation on the ex ante Evaluation of Forecasting Errors
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. . - nr 726 (2006) , s. 81-89. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
2

Title:
Analiza zależności ekstremalnych = An Analysis of Extreme Correlations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. . - nr 726 (2006) , s. 91-101. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
3

Title:
Ścieżki rozwoju społeczno-gospodarczego krajów nowo przyjętych i kandydujących do Unii Europejskiej = Socio-economic Development Paths of New European Union Members and Candidate Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. . - nr 726 (2006) , s. 23-40. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
4

Author:
Title:
Analiza zmian struktury zatrudnienia w Polsce w porównaniu z krajami Unii Europejskiej = An Analysis of Changes in the Employment Structure in Poland Compared to European Union Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. . - nr 726 (2006) , s. 5-21. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
5

Author:
Pawełek Barbara , Gałuszka Krzysztof
Title:
Badanie redystrybucji PKB przez samorządy terytorialne w Polsce w latach 1999-2001 = Research on the Redistribution of GDP by Local Governments in Poland, 1999-2001
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. . - nr 726 (2006) , s. 41-62. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
6

Title:
Wybrane metody analizy i modelowania zależnych zmiennych losowych wykorzystywanych w ubezpieczeniach = Selected Methods of Analysing and Modelling Dependent Random Variables Used in Insurance
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. . - nr 726 (2006) , s. 63-80. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article