Record detailsTitle:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2008
Physical description:
289 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. przy ref.,
journal / series editorial
Related articles / papers 13
1

Title:
Mankamenty planowania przestrzennego blokujące rozwój inwestycji infrastrukturalnych
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. . - nr 4 (19) wydanie specjalne (2008) , s. 60-71. - Streszcz.
Notes:
Streszcz.,
article
2

Title:
O wdrożeniu niektórych przepisów dyrektywy 2004/18/WE do ustawy Prawo zamówień publicznych z punktu widzenia spółek Skarbu Państwa
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. . - nr 4 (19) wydanie specjalne (2008) , s. 33-42. - Streszcz.
Notes:
Streszcz.,
article
3

Author:
Title:
Konsorcjum w zamówieniach publicznych
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. . - nr 4 (19) wydanie specjalne (2008) , s. 98-114. - Streszcz.
Notes:
Streszcz.,
article
4

Author:
Title:
Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. . - nr 4 (19) wydanie specjalne (2008) , s. 127-137. - Streszcz.
Notes:
Streszcz.,
article
5

Title:
O terminach dochodzenia roszczeń z tytułu wad fizycznych obiektu budowlanego
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. . - nr 4 (19) wydanie specjalne (2008) , s. 252-257. - Streszcz.
Notes:
Streszcz.,
article
6

Title:
Ocena sytuacji ekonomicznej wykonawcy umożliwiającej należyte wykonanie zamówienia
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. . - nr 4 (19) wydanie specjalne (2008) , s. 272-289. - Streszcz.
Notes:
Streszcz.,
article
7

Title:
Zamówienia sektorowe w działalności operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) na tle problematyki funkcjonowania grup kapitałowych
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. . - nr 4 (19) wydanie specjalne (2008) , s. 26-32. - Streszcz.
Notes:
Streszcz.,
article
8

Author:
Surówka Krzysztof , Winiarz Mateusz
Title:
Zamówienia publiczne jako przedmiot kontroli regionalnej izby obrachunkowej
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. . - nr 4 (19) wydanie specjalne (2008) , s. 232-240. - Streszcz.
Notes:
Streszcz.,
article
9

Title:
O potrzebie prawidłowego określenia zamawiającego w ustawie Prawo zamówień publicznych
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. . - nr 4 (19) wydanie specjalne (2008) , s. 15-25. - Streszcz.
Notes:
Streszcz.,
article
10

Title:
Gwarancja jakości przy umowie o roboty budowlane realizowane w zamówieniach publicznych
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. . - nr 4 (19) wydanie specjalne (2008) , s. 115-126. - Streszcz.
Notes:
Streszcz.,
article
11

Title:
Pomoc państwa w zakresie dofinansowania kosztów usług użyteczności publicznej
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. . - nr 4 (19) wydanie specjalne (2008) , s. 189-199. - Streszcz.
Notes:
Streszcz.,
article
12

Title:
O dopuszczalnych modyfikacjach zobowiązań z umów o zamówienia publiczne
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. . - nr 4 (19) wydanie specjalne (2008) , s. 241-251. - Streszcz.
Notes:
Streszcz.,
article
13

Author:
Title:
Zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne jako sankcja z ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. . - nr 4 (19) wydanie specjalne (2008) , s. 150-161. - Streszcz.
Notes:
Streszcz.,
article