Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Physical description:
116 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
journal / series editorial
Related articles / papers 8
1

Author:
Title:
Formy internacjonalizacji działalności gospodarczej polskich przedsiębiorstw na przykładzie spółek debiutujących na GPW SA w latach 2003-2004 = Forms of Internationalisation of Economic Activities Practised by Polish Enterprises, Based on the Example of Companies Debuting on the Warsaw Stock Exchange in 2003 and 2004
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 686 (2005) , s. 31-40. - Summ.
Notes:
Summ.,
Access mode:
article
2

Author:
Title:
Pojęcie rynku w teorii ekonomii i w polityce antymonopolowej = The Concept of the Market in Economic Theory and Anti-monopoly Policy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 686 (2005) , s. 41-54. - Summ.
Notes:
Summ.,
Access mode:
article
3

Title:
Krytyka neoklasycznej koncepcji efektywności ekonomicznej w ujęciu Harveya Leibensteina = A Critique of the Neoclassical Concept of Economic Efficiency as Advanced by Harvey Leibenstein
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 686 (2005) , s. 55-70. - Summ.
Notes:
Summ.,
Access mode:
article
4

Title:
Postęp techniczny w teorii produkcji = Technical Progress in the Theory of Production
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 686 (2005) , s. 71-81. - Summ.
Notes:
Summ.,
Access mode:
article
5

Author:
Title:
Uwarunkowania ekologiczne efektywności polskiej gospodarki rynkowej = Environmental Conditions of the Effectiveness of the Polish Market Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 686 (2005) , s. 83-92. - Summ.
Notes:
Summ.,
Access mode:
article
6

Author:
Title:
Wykorzystanie ceny w ocenie jakości produktu = Using Price in the Evaluation of Product Quality
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 686 (2005) , s. 93-109. - Summ.
Notes:
Summ.,
Access mode:
article
7

Title:
Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa na przykładzie firmy ComArch SA = The Process of Internationcilisation of an Enterprise Based on the Example of ComArch SA
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 686 (2005) , s. 5-30. - Summ.
Notes:
Summ.,
Access mode:
article
8

Title:
Dorobek twórczy Adama Krzyżanowskiego = The Work of Adam Krzyżanowski
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 686 (2005) , s. 111-116. - Summ.
Notes:
Summ.,
Access mode:
article
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID