Record detailsTitle:
Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.)
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Physical description:
551 s.: wykr.; 24 cm
Notes:
Streszcz. ang. przy ref., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-7252-267-7
monograph
Related articles / papers 13
1

Title:
Powiązania sieciowe w tworzeniu trwałej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw = Strategic Networks in the Development of Sustainable Competitive Advantage
Source:
Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.) / red. Adama STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 83-92. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-267-7
chapter in monograph
2

Title:
Fundusze unijne wspierające rozwój gospodarczy Polski = The European Union Funds Supporting Economic Growth of Poland
Source:
Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.) / red. Adama STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 11-21. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-267-7
chapter in monograph
3

Title:
Motywy zawierania aliansów strategicznych przedsiębiorstw = The Motives for Corporate Alliance's Formation
Source:
Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.) / red. Adama STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 93-103. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-267-7
chapter in monograph
4

Title:
Ocena nowoczesnej koncepcji rozwoju pracowniczego w ramach programu adaptacyjnego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie = The Appraisal of the Modern Personnel Development Methods in the Adaptation Program in Cracow Voivodeship Employment Office
Source:
Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.) / red. Adama STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 407-415. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-267-7
chapter in monograph
5

Author:
Mikuła Bogusz , Turcza Piotr
Title:
Strategie zarządzania wiedzą w praktyce = Knowledge Management Strategies in Practice
Source:
Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.) / red. Adama STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 369-367. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-267-7
chapter in monograph
6

Title:
Negocjacje w zarządzaniu zasobami ludzkimi = Negotiations within Human Resources Management
Source:
Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.) / red. Adama STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 511-522. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-267-7
chapter in monograph
7

Title:
Wolne oprogramowanie - akcelerator rozwoju przedsiębiorstwa = Free Software - Corporate Development Stimulus
Source:
Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.) / red. Adama STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 523-532. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-267-7
chapter in monograph
8

Title:
SERVQUAL w diagnozie satysfakcji z pracy = SERVQUAL within Job Satisfaction Appraisal
Source:
Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.) / red. Adama STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 533-542. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-267-7
chapter in monograph
9

Title:
Mierniki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa = The Standards of Corporate Social Responsibility
Source:
Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.) / red. Adama STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 41-50. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-267-7
chapter in monograph
10

Title:
Rozwój kooperacji w outsourcingu = The Development of Outsourcing Cooperation
Source:
Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.) / red. Adama STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 71-82. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-267-7
chapter in monograph
11

Author:
Title:
Wpływ wybranych elementów otoczenia na częstotliwość wyboru strategii marketingowej przedsiębiorstw (w świetle wyników badań) = The Influence of Selected Environment Factors on Marketing Strategy Selection Frequency in Enterprises
Source:
Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.) / red. Adama STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 105-114. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-267-7
chapter in monograph
12

Author:
Title:
Organizacja wirtualna - szansa czy zagrożenie? = Virtual Organization - Opportunity or Threat?
Source:
Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.) / red. Adama STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 177-183. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-267-7
chapter in monograph
13

Title:
Wiedza organizacji i jej rozwój = The Development of Organization's Knowledge
Source:
Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.) / red. Adama STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 359-367. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-267-7
chapter in monograph