Record detailsTitle:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie
Redaktor:
Publisher address:
Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2004
Physical description:
299 s.: il.; 21 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
journal / series editorial
Related articles / papers 18
1

Author:
Karpiel Łucja , Szarek Agnieszka
Title:
Ograniczenia polityki handlowej Unii Europejskiej na przykładzie produktów owocowych i warzyw
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. . - nr 8 (2004) , s. 25-39. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
2

Author:
Title:
Gospodarstwa domowe w procesie transformacji systemowej w Polsce(w świetle wyników narodowych spisów powszechnych 1988 i 2002) = Households in the Process of System Transformation in Poland (in the Light of National Censuses 1998 and 2002)
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. . - nr 8 (2004) , s. 93-112. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
3

Title:
Wpływ kapitału zagranicznego na rozwój regionalny Polski = Foreign Capital Investment in Poland and Its Impact on Regional Development
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. . - nr 8 (2004) , s. 53-70. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
4

Title:
Tendencje i trendy rozwoju współczesnej turystyki = Tendencies and Trends in the Development of Contemporary Tourism
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. . - nr 8 (2004) , s. 7-16. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
5

Author:
Title:
Płaca w społecznej nauce Kościoła katolickiego = Remuneration in Social Teachings of the Catholic Church
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. . - nr 8 (2004) , s. 129-136. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
6

Title:
Pomiar i ocena wartości klientów = Evaluate of Customer Value
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. . - nr 8 (2004) , s. 241-248. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
7

Title:
Przesłanki wiarygodności sprawozdania finansowego = Conditions of Financial Statement Credibility
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. . - nr 8 (2004) , s. 269-280. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
8

Title:
Produkcja owczarska w Polsce na tle owczarstwa w Unii Europejskiej = Sheep Production in Poland in Comparison with Sheep Production in EU
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. . - nr 8 (2004) , s. 41-51. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
9

Title:
Kodeksy etyczne i ich przydatność w działalności gospodarczej = Codes of Ethics and Their Usefulness in Economic Activity
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. . - nr 8 (2004) , s. 137-149. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
10

Title:
Globalny portfel minimalnego ryzyka = The Global Portfolio of Minimal Risk
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. . - nr 8 (2004) , s. 281-286. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
11

Title:
Public Relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej = Public Relations in the Integrated Marketing Communication System
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. . - nr 8 (2004) , s. 249-268. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
12

Author:
Pawełek Barbara , Gałuszka Krzysztof
Title:
Badanie redystrybucji PKB przez samorządy województw w Polsce w latach 1999-2001 = The Research of GDP Redistribution by the Local Government of the Voivodeship in Poland in the Years 1999-2001
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. . - nr 8 (2004) , s. 71-91. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
13

Title:
HACCP - system zapewniający produkcję bezpiecznej żywności = System of Assurance Production of Food Safety
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. . - nr 8 (2004) , s. 17-23. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
14

Title:
Przyczynek do wyboru strategii zarządzania wiedzą organizacji = Contribution to the Choice of the Knowledge Management's Strategy
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. . - nr 8 (2004) , s. 179-194. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
15

Title:
Miejsce konfliktów w organizacji = The Position of Conflicts in Organization
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. . - nr 8 (2004) , s. 221-239. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
16

Title:
Reasons for and Consequences of Divorces and Separations of Marriage in Poland in 1995-2001
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. . - nr 8 (2004) , s. 113-128. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
17

Title:
Uwarunkowania funkcjonowania organizacji w XXI wieku = Operational Conditions of the 21st Century Organization
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. . - nr 8 (2004) , s. 151-178. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
18

Author:
Winkler Renata , Palka Jakub
Title:
Zaufanie i komunikacja jako determinanty sukcesu zespołów wirtualnych = Communication and Trust as Key Factors of the Success within Virtual Teams
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. . - nr 8 (2004) , s. 195-208. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID