Record detailsConference:
Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi"
Title:
Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi
Redaktor:
Publisher address:
Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2006
Physical description:
417 s.: il.; 25 cm.
Notes:
Materiały z konferencji naukowej 17.05. - 19.05 2006 w Bielsku - Białej, Bibliogr. przy art.
ISBN:
83-922148-7-0
monograph
Related articles / papers 12
1

Conference:
Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi"
Title:
Benchmarking w analizę wskaźnikowej sprawozdania finansowego
Source:
Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi / red. Jan CZEKAJ. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2006, s. 192-199. - Streszcz. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., Bibliogr.
ISBN:
83-922148-7-0
chapter in monograph
2

Conference:
Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi"
Title:
Elementy teorii informacji i ich ewolucja
Source:
Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi / red. Jan CZEKAJ. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2006, s. 98-106. - Streszcz. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., Bibliogr.
ISBN:
83-922148-7-0
chapter in monograph
3

Conference:
Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi"
Title:
Trwała utrata wartości aktywów w świetle koncepcji zachowania kapitału
Source:
Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi / red. Jan CZEKAJ. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2006, s. 125-135. - Streszcz. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., Bibliogr.
ISBN:
83-922148-7-0
chapter in monograph
4

Conference:
Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi"
Title:
Korzyści podatkowe a ryzyko bankructwa przy wyznaczaniu optymalnej struktury kapitału
Source:
Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi / red. Jan CZEKAJ. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2006, s. 36-46. - Streszcz. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., Bibliogr.
ISBN:
83-922148-7-0
chapter in monograph
5

Conference:
Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi"
Title:
Idea aktywizacji środowisk lokalnych a instytucjonalno-prawne aspekty działalności SKOK
Source:
Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi / red. Jan CZEKAJ. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2006, s. 387-397. - Streszcz. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., Bibliogr.
ISBN:
83-922148-7-0
chapter in monograph
6

Conference:
Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi"
Title:
Obowiązki informacyjne spółek prawa handlowego wobec wspólników
Source:
Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi / red. Jan CZEKAJ. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2006, s. 209-218. - Streszcz. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., Bibliogr.
ISBN:
83-922148-7-0
chapter in monograph
7

Conference:
Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi"
Title:
Obowiązki informacyjne krajowych zakładów ubezpieczeń wobec organu nadzoru
Source:
Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi / red. Jan CZEKAJ. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2006, s. 343-351. - Streszcz. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., Bibliogr.
ISBN:
83-922148-7-0
chapter in monograph
8

Conference:
Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi"
Title:
Konsumenckie prawo do informacji jako ograniczenie działalności przedsiębiorcy na przykładzie wybranych dyrektyw o usługach finansowych
Source:
Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi / red. Jan CZEKAJ. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2006, s. 253-267. - Streszcz. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., Bibliogr.
ISBN:
83-922148-7-0
chapter in monograph
9

Conference:
Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi"
Title:
Wykorzystanie przepływów pieniężnych w ocenie płynności, rentowności oraz poziomu zadłużenia przedsiębiorstw budowlanych1
Source:
Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi / red. Jan CZEKAJ. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2006, s. 54-68. - Streszcz. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., Bibliogr.
ISBN:
83-922148-7-0
chapter in monograph
10

Conference:
Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi"
Title:
Kształtowanie strategii kapitału obrotowego w praktyce
Source:
Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi / red. Jan CZEKAJ. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2006, s. 79-89. - Streszcz. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., Bibliogr.
ISBN:
83-922148-7-0
chapter in monograph
11

Conference:
Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi"
Title:
Polityka rachunkowości a wiarygodność i użyteczność informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym
Source:
Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi / red. Jan CZEKAJ. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2006, s. 230-239. - Streszcz. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., Bibliogr.
ISBN:
83-922148-7-0
chapter in monograph
12

Conference:
Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi"
Title:
Truesdellowski model kapitału i pieniądza
Source:
Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi / red. Jan CZEKAJ. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2006, s. 315-326. - Streszcz. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., Bibliogr.
ISBN:
83-922148-7-0
chapter in monograph