Record detailsTitle:
Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki = Management of the Enterprises' Restructuring in the Process of Globalization of the Economy
Publisher address:
Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2005
Physical description:
464 s.: il., wykr.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
ISBN:
83-907047-4-9
monograph
Related articles / papers 17
1

Author:
Title:
Wielkość i struktura kosztów pracy w krajach Unii Europejskiej = Size and Structure of Labour Costs in the EU Countries
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki = Management of the Enterprises' Restructuring in the Process of Globalization of the Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 110-116. - Streszcz., summ.
Notes:
Streszcz., summ.,
ISBN:
83-907047-4-9
chapter in monograph
2

Title:
Determinanty działalności przedsiębiorstw sfery agrobiznesu w warunkach procesów globalizacji i integracji europejskiej = Determinants in Business Activity of Agribusiness Companies in the Light of Globalization and European Integration
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki = Management of the Enterprises' Restructuring in the Process of Globalization of the Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 134-143. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
83-907047-4-9
chapter in monograph
3

Title:
Systemy zarządzania jakością a konkurencyjność MSP = Quality Management Systems and Competitiveness of Small and Medium Enterprises
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki = Management of the Enterprises' Restructuring in the Process of Globalization of the Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 102-109. - Streszcz., summ.
Notes:
Streszcz., summ.,
ISBN:
83-907047-4-9
chapter in monograph
4

Title:
Przedsiębiorstwa transnarodowe a bezpośrednie inwestycje zagraniczne w świecie w latach 2002-2003 = Trans-National Companies and Foreign Direct Investment in the World During the Years 2002-2003
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki = Management of the Enterprises' Restructuring in the Process of Globalization of the Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 117-127. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
83-907047-4-9
chapter in monograph
5

Title:
Komputerowe systemy informacyjne wspomagające proces controllingu = Computer Information System Supporting the Process of Controlling
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki = Management of the Enterprises' Restructuring in the Process of Globalization of the Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 439-447. - Streszcz., summ.
Notes:
Streszcz., summ.,
ISBN:
83-907047-4-9
chapter in monograph
6

Title:
Zrównoważony rozwój w procesie globalizacji gospodarki = Sustainable Development in Economy Globalization Process
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki = Management of the Enterprises' Restructuring in the Process of Globalization of the Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 31-39. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
83-907047-4-9
chapter in monograph
7

Title:
Zarządzanie rozwojem firmy w kontekście globalizacji i konkurencyjności = Enterprise Development in Globalization and Competitiveness Context
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki = Management of the Enterprises' Restructuring in the Process of Globalization of the Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 21-30. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
83-907047-4-9
chapter in monograph
8

Author:
Title:
Niektóre dylematy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i UE = Some Dilemmas of Development Small and Medium Sized Enterprises in Poland and in EU
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki = Management of the Enterprises' Restructuring in the Process of Globalization of the Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 90-94. - Streszcz., summ.
Notes:
Streszcz., summ.,
ISBN:
83-907047-4-9
chapter in monograph
9

Author:
Title:
Fundusze unijne jako akcelerator współpracy przedsiębiorstw i wyższych uczelni ekonomicznych = European Union Funds as an Accelerator of Companies and Universities of Economics Cooperation
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki = Management of the Enterprises' Restructuring in the Process of Globalization of the Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 74-82. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
83-907047-4-9
chapter in monograph
10

Title:
Fuzje i przejęcia jako istotny czynnik kształtowania globalnej przewagi konkurencyjnej = Mergers and Acquisitions as an Important Factor of the Global Competitive Superiority's Formation
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki = Management of the Enterprises' Restructuring in the Process of Globalization of the Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 128-133. - Streszcz. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., Bibliogr.
ISBN:
83-907047-4-9
chapter in monograph
11

Title:
Wybrane aspekty przedsiębiorczości w Polsce = Chosen Aspects of the Enterpreneurship in Poland
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki = Management of the Enterprises' Restructuring in the Process of Globalization of the Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 255-264. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
83-907047-4-9
chapter in monograph
12

Title:
Determinanty zachowań przedsiębiorczych w organizacji = Determinants of Entrepreneurial Behaviours in the Organization
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki = Management of the Enterprises' Restructuring in the Process of Globalization of the Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 245-254. - Streszcz. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., Bibliogr.
ISBN:
83-907047-4-9
chapter in monograph
13

Title:
Negocjacje jako instrument zarządzania restrukturyzacją przedsiębiorstwa = Negotiations as a Managerial Tool for Corporate Restructuring Process
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki = Management of the Enterprises' Restructuring in the Process of Globalization of the Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 287-297. - Streszcz., summ.
Notes:
Streszcz., summ.,
ISBN:
83-907047-4-9
chapter in monograph
14

Author:
Title:
Pomiar efektywności w procesie zarządzania wartością przedsiębiorstwa = Efficiency Measurement in the Process of Value Based Management
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki = Management of the Enterprises' Restructuring in the Process of Globalization of the Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 339-347. - Streszcz., summ.
Notes:
Streszcz., summ.,
ISBN:
83-907047-4-9
chapter in monograph
15

Title:
Czynniki kształtujące rentowność kapitału własnego w przemyśle chemicznym = Formative Factors Profitability of Equity Capital in Chemical Industry
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki = Management of the Enterprises' Restructuring in the Process of Globalization of the Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 448-457. - Streszcz., summ.
Notes:
Streszcz., summ.,
ISBN:
83-907047-4-9
chapter in monograph
16

Title:
Efekty wykorzystania lean production w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa = The Effects of Availing the Lean Production in the Process of Restructurisation of the Firm
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki = Management of the Enterprises' Restructuring in the Process of Globalization of the Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 298-307. - Streszcz., summ.
Notes:
Streszcz., summ.,
ISBN:
83-907047-4-9
chapter in monograph
17

Author:
Title:
Globalizacja ekonomii a transformacja prawa pracy = Globalization of Economy versus Transformation of Labour Law
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki = Management of the Enterprises' Restructuring in the Process of Globalization of the Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 161-167. - Streszcz., summ.
Notes:
Streszcz., summ.,
ISBN:
83-907047-4-9
chapter in monograph