Record details



Title:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008
Physical description:
373 s.: il.; 24 cm
Notes:
Aneks, Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1757-7
monograph
Related articles / papers 29
1

Title:
Zakres realokacji zasobów budżetowych
Source:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 276-280
ISBN:
978-83-208-1757-7
2

Title:
Dokładność prognozowania założeń makroekonomicznych
Source:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 105-111
ISBN:
978-83-208-1757-7
3

Title:
Potrzeba systemowego podejścia do alokowania zasobów
Source:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 333-338
ISBN:
978-83-208-1757-7
4

Title:
Budżet państwa w systemie społecznym i ekonomicznym
Source:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 21-22
ISBN:
978-83-208-1757-7
5

Title:
Cechy i funkcje budżetu państwa a alokacja zasobów
Source:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 22-26
ISBN:
978-83-208-1757-7
6

Title:
Planowanie dochodów budżetowych
Source:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 138-224
ISBN:
978-83-208-1757-7
chapter in monograph
7

Title:
Planowanie budżetowe wybranych krajów : teoria i praktyka
Source:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 41-80
ISBN:
978-83-208-1757-7
chapter in monograph
8

Title:
Podstawy organizacyjne planowania budżetowego w Polsce
Source:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 81-103
ISBN:
978-83-208-1757-7
chapter in monograph
9

Title:
Alokacja zasobów w świetle zasad budżetowych
Source:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 26-29
ISBN:
978-83-208-1757-7
10

Title:
Rozdysponowanie rezerw budżetowych - główne tendencje
Source:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 254-262
ISBN:
978-83-208-1757-7
11

Title:
Analiza wykorzystania rezerw celowych
Source:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 267-276
ISBN:
978-83-208-1757-7
12

Title:
Warunki poprawy alokacji środków budżetowych
Source:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 281-338
ISBN:
978-83-208-1757-7
chapter in monograph
13

Title:
Metodologiczne podstawy alokacji środków budżetowych
Source:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 21-40
ISBN:
978-83-208-1757-7
chapter in monograph
14

Title:
Weryfikacja założeń makroekonomicznych do budżetu państwa
Source:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 104-137
ISBN:
978-83-208-1757-7
chapter in monograph
15

Title:
Planowanie wydatków budżetowych i jego skutki dla alokacji zasobów
Source:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 225-280
ISBN:
978-83-208-1757-7
chapter in monograph
16

Title:
Przyczyny rozbieżności prognoz od realizacji
Source:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 111-119
ISBN:
978-83-208-1757-7
17

Title:
Elastyczność w alokacji środków budżetowych
Source:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 253-254
ISBN:
978-83-208-1757-7
18

Title:
Rodzaje założeń makroekonomicznych do budżetu państwa
Source:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 104-105
ISBN:
978-83-208-1757-7
19

Title:
Dokładność prognoz wydatków budżetowych
Source:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 225-232
ISBN:
978-83-208-1757-7
20

Title:
Błędy w planowaniu wydatków budżetowych
Source:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 233-253
ISBN:
978-83-208-1757-7
21

Title:
Poprawa jakości prognoz makroekonomicznych
Source:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 281-313
ISBN:
978-83-208-1757-7
22

Title:
Kwantyfikacja zależności pomiędzy założeniami makroekonomicznymi a dochodami budżetu państwa
Source:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 120-137
ISBN:
978-83-208-1757-7
23

Title:
Planowanie budżetowe jako narzędzie alokacji zasobów
Source:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 29-33
ISBN:
978-83-208-1757-7
24

Title:
Przeniesienie środków w ramach podziałek klasyfikacji budżetowej
Source:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 266-267
ISBN:
978-83-208-1757-7
25

Title:
Blokowanie środków budżetowych - główne tendencje
Source:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 263-266
ISBN:
978-83-208-1757-7
26

Title:
Prognozy wielkości makroekonomicznych jako punkt wyjścia planowania budżetowego
Source:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 33-40
ISBN:
978-83-208-1757-7
27

Title:
Wdrożenie programowania budżetowego
Source:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 313-319
ISBN:
978-83-208-1757-7
28

Title:
Trudności w alokacji zasobów metodą programowania budżetowego
Source:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 319-323
ISBN:
978-83-208-1757-7
29

Title:
Wzrost roli rachunkowości sektora finansów publicznych
Source:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 323-333
ISBN:
978-83-208-1757-7