Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
187 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
journal / series editorial
Related articles / papers 11
1

Title:
Zwalczanie korupcji oraz nadużyć finansowych w UE w świetle prawa wspólnotowego = Combating Corruption and Fraud in the European Union in Light of Community Law
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. . - nr 809 (2009) , s. 145-159. - Summ.
Notes:
Summ.,
Access mode:
article
2

Title:
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej w trybie przetargu na zamówienie publiczne = The Criteria for Selecting the Most Advantageous Offer in Public Tendering
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. . - nr 809 (2009) , s. 23-38. - Summ.
Notes:
Summ.,
Access mode:
article
3

Title:
Prokuratoria Generalna dawniej i dziś = Office of the Attorney General Past and Present
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. . - nr 809 (2009) , s. 105-117. - Summ.
Notes:
Summ.,
Access mode:
article
4

Title:
Porządek konstytucyjny Unii Europejskiej = The Constitutional Order of the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. . - nr 809 (2009) , s. 175-187. - Summ.
Notes:
Summ.,
Access mode:
article
5

Author:
Title:
Wielość podmiotów zobowiązania oraz ich zmiana według zasad europejskiego prawa umów i prawa polskiego = The Plurality of Parties to Obligations and Changes Thereof According to the Principles of European Contract Law and Polish Law
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. . - nr 809 (2009) , s. 65-75. - Summ.
Notes:
Summ.,
Access mode:
article
6

Title:
Pojęcie niezgodności rzeczy z umową sprzedaży konsumenckiej = The Concept of Non-Conformity of an Item with a Consumer Sales Contract
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. . - nr 809 (2009) , s. 77-90. - Summ.
Notes:
Summ.,
Access mode:
article
7

Title:
Regulacje prawne umowy użyczenia w aspekcie historycznym z uwzględnieniem obowiązującego stanu prawnego = Historical Aspects of Legislation Concerning Lending Agreements with Reference to their Current Legal Status
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. . - nr 809 (2009) , s. 91-104. - Summ.
Notes:
Summ.,
Access mode:
article
8

Author:
Title:
Wykonywanie umów w prawie polskim i według PECL - część druga = Execution of Contracts under Polish Law and According to the PECL (Principles of European Contract Law) - Part II
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. . - nr 809 (2009) , s. 39-51. - Summ.
Notes:
Summ.,
Access mode:
article
9

Title:
Kolizyjnoprawna ochrona konsumenta w polskim prawie do chwili wejścia w życie konwencji rzymskiej z 1980 r. = Conflict of Laws in Consumer Protection According to Polsih Law Prior to the Entry into Force of the Rome Convention (1980)
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. . - nr 809 (2009) , s. 5-21. - Summ.
Notes:
Summ.,
Access mode:
article
10

Title:
Prawno-podatkowe konsekwencje rozporządzenia autorskim prawem majątkowym = Legal and Tax Implications of Assigning Copyright
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. . - nr 809 (2009) , s. 119-129. - Summ.
Notes:
Summ.,
Access mode:
article
11

Title:
Zastępstwo pośrednie według PECL na tle porównawczym = Indirect Representation According to the PECL : a Comparison with Other Legal Systems
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. . - nr 809 (2009) , s. 53-63. - Summ.
Notes:
Summ.,
Access mode:
article