Record detailsTitle:
Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010
Physical description:
752 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-208-1912-0
monograph
Related articles / papers 10
1

Title:
Strategie marketingowe zabytkowych rezydencji w Kotlinie Jeleniogórskiej = Marketing Strategies of Historic Residences in Jeleniogórska Valley
Source:
Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym / red. nauk. Józef SALA. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010, s. 174-196. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1912-0
chapter in monograph
2

Title:
Działania marketingowe salzburskiego kraju związkowego i ich znaczenie dla konkurencyjności regionu na rynku turystycznym = Marketing Tools Used by Salzburg Authorities Aiming at Increasing the Region's Competitiveness on Tourism Market
Source:
Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym / red. nauk. Józef SALA. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010, s. 13-33. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1912-0
chapter in monograph
3

Title:
Dostępność komunikacyjna jako czynnik decydujący o konkurencyjności miasta Krakowa na globalnym rynku turystycznym = Transport Accessibility as a Decisive Factor for the Competitiveness of the City of Krakow in the Global Tourism Market
Source:
Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym / red. nauk. Józef SALA. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010, s. 237-256. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1912-0
chapter in monograph
4

Title:
Konkurencyjność Krakowa na rynku turystycznym w okresie kryzysu (na podstawie wyników badań ruchu turystycznego) = Competitiveness of Krakow on the Tourist Market During the Economic Crisis (Based on Results of Research of Tourist Traffic)
Source:
Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym / red. nauk. Józef SALA. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010, s. 272-292. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1912-0
chapter in monograph
5

Author:
Title:
Rola hotelarstwa i gastronomii w kształtowaniu konkurencyjności produktu turystycznego miasta Krakowa = The Role of Hospitality in Creating the Competitiveness of Tourism Product of Krakow
Source:
Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym / red. nauk. Józef SALA. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010, s. 257-271. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1912-0
chapter in monograph
6

Title:
Atrakcyjność turystyczna jako czynnik konkurencyjności polskich uzdrowisk = Tourist Attractiveness - a Source of Competitive Advantage for Polish Health Resort
Source:
Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym / red. nauk. Józef SALA. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010, s. 455-472. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1912-0
chapter in monograph
7

Author:
Ziarkowski Dominik , Ziarkowska Joanna
Title:
Zabytki architektury i dzieła sztuki w promocji turystycznej Krakowa = The Role of Monuments of Architecture and Works of Art in Promoting Krakow as a Tourist Destination
Source:
Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym / red. nauk. Józef SALA. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010, s. 360-382. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1912-0
chapter in monograph
8

Title:
Turystyka miejska w Polsce w warunkach globalizacji rynku turystycznego = City Tourism in Poland in the Environment of the Global Tourist Market
Source:
Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym / red. nauk. Józef SALA. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010, s. 482-498. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1912-0
chapter in monograph
9

Title:
Proces foresightu innowacją podnoszącą konkurencyjność regionu turystycznego = Foresight Process as the Innovation in Tourism Sector Increasing the Competitiveness of the Region
Source:
Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym / red. nauk. Józef SALA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010, s. 34-50. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1912-0
chapter in monograph
10

Title:
Turystyka konferencyjna w Krakowie - stan obecny i perspektywy rozwoju = Conference Tourism in Krakow - the Current State and Perspectives of Development
Source:
Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym / red. nauk. Józef SALA. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010, s. 421-441. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1912-0
chapter in monograph