Record detailsTitle:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie
Publisher address:
Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2006
Physical description:
183 s.: il.; 21 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
journal / series editorial
Related articles / papers 13
1

Title:
Szkolnictwo wyższe w Małopolsce = Higher Education System in Małopolska
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. . - nr 9 (2006) , s. 37-57. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
2

Title:
Badanie struktur ludnościowej, dochodowej i wydatkowej samorządów województw w Polsce w latach 1999-2003 = The Investigation of Population, Income and Expense Structures of the Local Government in Poland in the Years 1999-2003
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. . - nr 9 (2006) , s. 143-160. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
3

Title:
Wpływ dystrybucji na rynkową wartość przedsiębiorstwa = Effect of Distribution on the Company's Market Value
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. . - nr 9 (2006) , s. 7-17. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
4

Title:
Rola kierownictwa jednostki gospodarczej w zakresie przygotowania i weryfikacji sprawozdania finansowego jako wiarygodnego obrazu działalności gospodarczej = The Role of Company Management in the Preparation and Verification of Financial Statement as a Reliable View of Corporate Activity
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. . - nr 9 (2006) , s. 83-95. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
5

Title:
Audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych w nowych uwarunkowaniach prawnych = Internal Audit in the Public Spending Sector in New Legal Circumstances
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. . - nr 9 (2006) , s. 165-172. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
6

Title:
Sposoby i przykłady uczenia się organizacji = Manners and Examples of the Organizational Learning
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. . - nr 9 (2006) , s. 97-106. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
7

Author:
Title:
Wybór portfela inwestycyjnego = Selection of Investment Portfolio
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. . - nr 9 (2006) , s. 161-164. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
8

Title:
Kierunki rozwoju jednolitego rynku wewnętrznego UE w świetle ustaleń Strategii Lizbońskiej = Development Trends of the EU's Harmonised Internal Market in the Light of the Lisbon Strategy
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. . - nr 9 (2006) , s. 173-183. - Summ.
Notes:
Summ.,
article
9

Title:
Kompetencje zawodowe biegłych rewidentów w świetle Międzynarodowych Standardów Edukacyjnych IFAC i kodeksów etyki zawodowej = Professional Competence of Certified Aiditors in the Light of International Education Standards IFAC and Codes of Professional Ethics
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. . - nr 9 (2006) , s. 73-82. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
10

Title:
Orientacja na klienta w systemie zarządzania jakością = Orientation Aimed at the Customer in the Quality Management System
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. . - nr 9 (2006) , s. 59-66. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
11

Title:
Elementy zarządzania organizacjami sieciowymi = Elements of Network Management
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. . - nr 9 (2006) , s. 107-125. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
12

Title:
Zbiory złożone w taksonometrii = Complex Sets in Taxonometry
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. . - nr 9 (2006) , s. 19-36. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
13

Author:
Winkler Renata , Palka Jakub
Title:
Zdobywanie zaufania słuchaczy podczas wystąpień = Winning the Audience's Trust While Delivering a Speech
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. . - nr 9 (2006) , s. 135-142. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article