Record detailsTitle:
Metody organizacji i zarządzania
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007
Physical description:
223 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-344-0
monograph
Related articles / papers 25
1

Title:
Wprowadzenie
Source:
Metody organizacji i zarządzania / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 11
ISBN:
978-83-7252-344-0
2

Title:
Wprowadzenie
Source:
Metody organizacji i zarządzania / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 106-107
ISBN:
978-83-7252-344-0
3

Title:
Wprowadzenie
Source:
Metody organizacji i zarządzania / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 84-85
ISBN:
978-83-7252-344-0
4

Title:
Proces kreowania organizacji uczącej się
Source:
Metody organizacji i zarządzania / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 12-22
ISBN:
978-83-7252-344-0
5

Title:
Koncepcja organizacyjnego uczenia się
Source:
Metody organizacji i zarządzania / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 11-83
ISBN:
978-83-7252-344-0
chapter in monograph
6

Title:
Wprowadzenie
Source:
Metody organizacji i zarządzania / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 168
ISBN:
978-83-7252-344-0
7

Title:
Metody zarządzania procesami biznesowymi
Source:
Metody organizacji i zarządzania / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 84-105
ISBN:
978-83-7252-344-0
chapter in monograph
8

Title:
Metody zarządzania informacją
Source:
Metody organizacji i zarządzania / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 106-167
ISBN:
978-83-7252-344-0
chapter in monograph
9

Title:
Metody zarządzania strategicznego
Source:
Metody organizacji i zarządzania / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 168-210
ISBN:
978-83-7252-344-0
chapter in monograph
10

Author:
Title:
Model przywództwa w organizacji uczącej się
Source:
Metody organizacji i zarządzania / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 22-32
ISBN:
978-83-7252-344-0
11

Title:
Nowoczesne metody doskonalenia kompetencji pracowniczych
Source:
Metody organizacji i zarządzania / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 40-60
ISBN:
978-83-7252-344-0
12

Title:
Metody analizy procesów biznesowych w systemach workflow
Source:
Metody organizacji i zarządzania / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 89-96
ISBN:
978-83-7252-344-0
13

Author:
Title:
Metoda analizy i modelowania procesów ARIS
Source:
Metody organizacji i zarządzania / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 97-105
ISBN:
978-83-7252-344-0
14

Title:
Podejście techniczne i społeczne w tworzeniu systemów informacyjnych przedsiębiorstwa
Source:
Metody organizacji i zarządzania / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 107-118
ISBN:
978-83-7252-344-0
15

Title:
Koncepcja zarządzania elektronicznymi zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie
Source:
Metody organizacji i zarządzania / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 118-132
ISBN:
978-83-7252-344-0
16

Title:
Hurtowania danych w doskonaleniu systemu obsługi odbiorców
Source:
Metody organizacji i zarządzania / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 132-148
ISBN:
978-83-7252-344-0
17

Author:
Title:
Metoda QFD w racjonalizacji nośników informacji
Source:
Metody organizacji i zarządzania / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 148-155
ISBN:
978-83-7252-344-0
18

Title:
Telepraca
Source:
Metody organizacji i zarządzania / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 155-167
ISBN:
978-83-7252-344-0
19

Author:
Title:
Alternatywna macierz BCG
Source:
Metody organizacji i zarządzania / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 168-178
ISBN:
978-83-7252-344-0
20

Author:
Title:
Metoda analizy strategicznej organizacji non-profit (ASON)
Source:
Metody organizacji i zarządzania / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 179-188
ISBN:
978-83-7252-344-0
21

Title:
Metoda hoshin kanri
Source:
Metody organizacji i zarządzania / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 188-197
ISBN:
978-83-7252-344-0
22

Author:
Title:
Zrównoważona karta wyników w zarządzaniu strategicznym instytucjami administracji publicznej
Source:
Metody organizacji i zarządzania / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 197-210
ISBN:
978-83-7252-344-0
23

Title:
Informatyczne wspomaganie procesów organizacyjnego uczenia się
Source:
Metody organizacji i zarządzania / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 32-40
ISBN:
978-83-7252-344-0
24

Title:
Analityczno-punktowa metoda wartościowania kompetencji pracowniczych
Source:
Metody organizacji i zarządzania / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 60-83
ISBN:
978-83-7252-344-0
25

Title:
Systemy workflow
Source:
Metody organizacji i zarządzania / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 85-89
ISBN:
978-83-7252-344-0