Record detailsTitle:
Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2007
Physical description:
462 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7251-752-4
monograph
Related articles / papers 12
1

Author:
Title:
Wyzwania stojące przed zarządzaniem zasobami ludzkimi
Source:
Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2007, s. 57-65 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-752-4
chapter in monograph
2

Title:
Kadry organizacji pajęczynowych
Source:
Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2007, s. 88-97 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-752-4
chapter in monograph
3

Title:
Outsourcing w aspekcie wykorzystania doskonalenia organizacji urzędów administracji samorządowej
Source:
Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2007, s. 322-331 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-752-4
chapter in monograph
4

Title:
Efektywność a jakość w sektorze publicznym
Source:
Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2007, s. 332-339 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-752-4
chapter in monograph
5

Title:
Komunikowanie się menedżerów z pracownikami gwarantem rozwoju organizacji uczącej się
Source:
Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2007, s. 368-377 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-752-4
chapter in monograph
6

Author:
Makowiec Marek , Bożek Piotr
Title:
Indywidualizacja zatrudnienia vs. kreowanie zespołu
Source:
Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2007, s. 13-26 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-752-4
chapter in monograph
7

Title:
Innowatorzy zarządzania, czyli menedżerowie XXI wieku
Source:
Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2007, s. 74-87 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-752-4
chapter in monograph
8

Title:
Harwardzkie ujęcie zasobów ludzkich firmy jako wyraz przeobrażeń w organizacjach
Source:
Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2007, s. 128-135 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-752-4
chapter in monograph
9

Title:
Metody zarządzania reklamą w warunkach rozwoju Technologii Informacyjnej
Source:
Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2007, s. 171-182 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-752-4
chapter in monograph
10

Title:
Wykorzystanie technologii informatycznych w organizacji masowej obsługi klienta
Source:
Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2007, s. 218-226 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-752-4
chapter in monograph
11

Title:
Problematyka wdrażania informatycznych systemów wspomagania obiegu dokumentów na przykładzie rozgłośni radiowej
Source:
Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2007, s. 227-235 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-752-4
chapter in monograph
12

Title:
Analiza determinant wdrażania strategicznego zarządzania wiedzą w organizacji
Source:
Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2007, s. 449-462 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-752-4
chapter in monograph