Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
265 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
journal / series editorial
Related articles / papers 17
1

Title:
Wykaz publikacji Profesora Stanisława Chomątowskiego
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 836 (2010) , s. 11-25
Access mode:
article
2

Title:
Dylematy strategicznej elastyczności przedsiębiorstwa = Problems in the Strategic Elasticity of Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 836 (2010) , s. 253-265. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
3

Title:
Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie a wartość dla akcjonariuszy = The Role of Company Structure and the Cost of Capital in Maximising Shareholder Value
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 836 (2010) , s. 165-178. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
4

Title:
Business Intelligence jako narzędzie wspierające decyzje zarządcze w firmie = Business Intelligence as a Decision Support Tool for Management
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 836 (2010) , s. 229-239. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
5

Author:
Title:
Zarządzanie wartością : geneza i istota nowej koncepcji zarządzania = Value-based Management the Genesis and Essence of a New Concept in Management
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 836 (2010) , s. 67-81. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
6

Author:
Title:
Poziom innowacyjności a wielkość nakładów inwestycyjnych na innowacje i prace badawczo-rozwojowe w Polsce = Investment in Innovation and Research and Development in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 836 (2010) , s. 45-66. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
7

Title:
Specyfika przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych w Polsce w latach 1990-2007 = The Transformation of Ownership of State-owned Enterprises in Poland, 1990-2007
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 836 (2010) , s. 139-154. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
8

Title:
Ekologiczne determinanty funkcjonowania przedsiębiorstw w zrównoważonym rozwoju Unii Europejskiej = Ecological Determinants of the Functioning of Enterprise in the Sustainable Development of the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 836 (2010) , s. 83-98. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
9

Title:
Permanentna restrukturyzacja jako czynnik rozwoju i sukcesu przedsiębiorstw w dobie globalizacji rynku = Permanent Restructuring as a Factor in the Success and Development of Businesses Functioning on the Global Market
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 836 (2010) , s. 27-44. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
10

Title:
Zmiany liczby i struktury jednostek gospodarczych w Polsce w latach 1991-2007 = Changes in the Number and Structure of Economic Entities in Poland, 1991-2007
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 836 (2010) , s. 179-194. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
11

Author:
Title:
Charakter i wielkość bezrobocia w Polsce = The Shape and Size of Unemployment in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 836 (2010) , s. 111-119. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
12

Title:
Wielkość i kierunki przeznaczenia nakładów inwestycyjnych 500 największych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-2005 = The Size and Destination of Capital Investments Made by the 500 Largest Enterprises in Poland, 1998-2005
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 836 (2010) , s. 99-110. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
13

Title:
Tendencje zmian w rozwoju działalności podmiotów z kapitałem zagranicznym w Polsce w latach 2001-2006 = Statistical Data and Chosen Economic Indicators for the Development of Economic Entities with Foreign Capital in Poland, 2001 to 2006
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 836 (2010) , s. 121-137. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
14

Title:
Współczesne koncepcje i rodzaje benchmarkingu : próba syntezy = Contemporary Concepts and Forms of Benchmarking#a Synthesis
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 836 (2010) , s. 241-252. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
15

Title:
Efektywność eksploatacji i reprodukcji majątku trwałego = Exploiting and Reproducing Fixed Assests
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 836 (2010) , s. 155-164. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
16

Title:
Opór wobec zmian w procesach rozwoju zewnętrznego przedsiębiorstw = Resistance to Change in a Company's External Development Process
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 836 (2010) , s. 195-214. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
17

Author:
Title:
Płaca minimalna w systemie wynagradzania pracowników = The Minimum Wage in the Workers' Pay System
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 836 (2010) , s. 215-227. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article