Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003
Physical description:
199 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
journal / series editorial
Related articles / papers 14
1

Author:
Herdan Agnieszka , Parcz Mariusz
Title:
Analiza porównawcza skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków polskich i amerykańskich = A Comparative Analysis of Consolidated Financial Statements of Polish and American Banks
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. . - nr 633 (2003) , s. 101-115. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
2

Title:
Wybrane aspekty rachunkowości spółek internetowych = Selected Aspects Accounting in Internet Companies
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. . - nr 633 (2003) , s. 159-171. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
3

Title:
Zmiany w regulacjach prawnych określających zakres ujawniania informacji przez spółki giełdowe w Polsce = Changes in Legal Procedures Stating Ways Information Can Be Made Public by Companies Listed on the Exchange Market
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. . - nr 633 (2003) , s. 85-100. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
4

Title:
Ewolucja oceny rezultatów działalności jednostek gospodarczych = Evolutions in the Evaluation of Companies` Performances
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. . - nr 633 (2003) , s. 5-22. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
5

Title:
Stowarzyszenie jako podmiot rachunkowości = Associations as Accounting Bodies
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. . - nr 633 (2003) , s. 61-70. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
6

Author:
Title:
Kontrowersje wokół definiowania polityki rachunkowości = Accounting Policy Definitions and Controversies Thereby Generated
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. . - nr 633 (2003) , s. 71-83. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
7

Title:
Planowanie finansowe w badaniu sprawozdań finansowych = Financial Planning in Testing Financial Reports
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. . - nr 633 (2003) , s. 187-199. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
8

Title:
Podstawowe metody szacowania cen transferowych = Basic Methods of Estimating Transfer Prices
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. . - nr 633 (2003) , s. 117-131. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
9

Title:
Identyfikacja kosztów działań marketingowych w zespołach kosztów = Identifying Marketing-related Costs in Business
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. . - nr 633 (2003) , s. 149-157. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
10

Title:
Istota i klasyfikacja kategorii wynikowych = Importance and Categories for Classifying Performance
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. . - nr 633 (2003) , s. 23-31. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
11

Title:
Rachunkowość ekologiczna w świetle idei społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw = Eco Accountancy in Face of Companies` Social Responsibility
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. . - nr 633 (2003) , s. 33-50. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
12

Author:
Title:
Pomiar kategorii ekonomicznych i jego wykorzystanie w rachunkowości = Economic Categories of Measurements and Their Use in Accounting
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. . - nr 633 (2003) , s. 133-147. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
13

Title:
Autonomia i etyka biegłego rewidenta = Autonomy and Ethics of an Auditor
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. . - nr 633 (2003) , s. 51-60. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
14

Title:
Rachunkowość fuzji i przejęć w Polsce = Fusions, Take-overs and Accounting in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. . - nr 633 (2003) , s. 173-185. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID