Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Physical description:
190 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
journal / series editorial
Related articles / papers 12
1

Title:
Nadrzędne cele działalności jednostek gospodarczych = Overall Objectives in the Operation of Business Entities
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. . - nr 674 (2005) , s. 61-73. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
2

Title:
Ocena fuzji BIG Banku SA i Banku Gdańskiego SA na podstawie globalnego i dziedzinowego efektu synergii = An Appraisal of the Merger of BIG Bank SA and Bank Gdański SA Based on the Global and Domain Synergy Effect
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. . - nr 674 (2005) , s. 141-158. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
3

Title:
Badanie sprawozdania finansowego w perspektywie historycznej = Review of Financial Statements from a Historical Perspective
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. . - nr 674 (2005) , s. 5-13. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
4

Title:
Istota i klasyfikacja instrumentów finansowych = The Essence and Classification of Financial Instruments
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. . - nr 674 (2005) , s. 15-31. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
5

Title:
Metody zysku transakcyjnego (podziału zysków, marży transakcyjnej netto) w budowie cen transferowych = Transaction Profit Methods (Distribution of Profits, Net Transaction Margin) in Constructing Transfer Prices
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. . - nr 674 (2005) , s. 173-190. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
6

Title:
Koszty działań marketingowych w praktyce gospodarczej = The Costs of Marketing Activities in Business Practice
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. . - nr 674 (2005) , s. 131-139. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
7

Title:
Wybrane kierunki wykorzystania informacyjnej funkcji rachunkowości przedsiębiorstwa = Selected Uses of the Information Funcłion of Enterprise Accounting
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. . - nr 674 (2005) , s. 75-102. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
8

Title:
Inwentaryzacja jako ważne ogniwo kontroli wewnętrznej w jednostce gospodarczej = Inventory as an Important Element of Internal Control within Business Entities
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. . - nr 674 (2005) , s. 113-130. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
9

Title:
Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa jako czynnik ograniczania ryzyka bankowego = The New Basel Capital Accord as a Factor Reducing Banking Risk
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. . - nr 674 (2005) , s. 159-172. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
10

Title:
Rola rachunkowości w ochronie środowiska w opinii praktyków - wyniki badań ankietowych = The Role of Accounting in Environmental Protection in the Opinion of Practitioners - Results of Survey Research
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. . - nr 674 (2005) , s. 45-60. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
11

Title:
Analityczna funkcja rachunkowości w systemach informatycznych klasy ERP = The Analytical Accounting Function in ERP Information Systems
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. . - nr 674 (2005) , s. 103-112. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
12

Title:
Istotność w badaniu sprawozdania finansowego = Significance in the Review of Financial Statements
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. . - nr 674 (2005) , s. 33-44. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article