Record detailsTitle:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007
Physical description:
660 s.: il.; 25 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-722837-3-8
monograph
Related articles / papers 20
1

Title:
Implementacja Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego przejawem wiarygodności rachunkowości budżetowej = Implementation of International Public Sector Accounting Standards and Credibility of Economic Information
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007, s. 129-137. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-722837-3-8
chapter in monograph
2

Title:
The New Basle Capital Accord as a Factor Improving the Credibility of Economic Information Disclosed by Banks
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007, s. 245-252. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-722837-3-8
chapter in monograph
3

Title:
Dobra osobiste jednostki gospodarczej (przedsiębiorcy) a wiarygodność informacji ekonomicznej = Personal Rights of Business Entity (Enterpreur) and Credibility of Economic Information
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007, s. 101-109. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-722837-3-8
chapter in monograph
4

Title:
Asset Impairment Test as a Prerequisite Condition of a Reliable Financial Statement : Discussion Paper from Polish Perspective
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007, s. 121-128. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-722837-3-8
chapter in monograph
5

Title:
Prawa i obowiązki biegłego rewidenta i kierownika jednostki w procesie badania sprawozdania finansowego = Auditors and Managers Principle and Duties during Checking the Financial Report
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007, s. 229-236. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-722837-3-8
chapter in monograph
6

Title:
Międzynarodowe Standardy Edukacyjne IFAC w kształtowaniu wiarygodności informacji sprawozdawczej = International Educational Standards IFAC in Creating Reliability of Financial Reporting
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007, s. 345-356. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-722837-3-8
chapter in monograph
7

Title:
Weryfikacja wiarygodności gospodarczej przedsiębiorcy ubiegającego się o zamówienie publiczne = Verification of Credibility Business Activity with Are Competing to Get Public Procurement
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007, s. 557-567. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-722837-3-8
chapter in monograph
8

Title:
Kształtowanie zysków w celu unikania strat a relacja agencji między właścicielem i zarządzającym = Earnings Management to Avoid Losses in the Context of Agency Theory
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007, s. 623-631. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-722837-3-8
chapter in monograph
9

Title:
Ewolucja kapitałów w sprawozdaniach finansowych próbą zwiększenia wiarygodności informacji ekonomicznej = The Evolution of Capital in Financial Statements as an Attempt to Increase the Reliability of Economic Information
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007, s. 221-228. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-722837-3-8
chapter in monograph
10

Title:
Więcej ujawnień w zakresie kosztów w sprawozdawczości finansowej = More Discloses in Field of Expenses in Financial Statements
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007, s. 49-57. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-722837-3-8
chapter in monograph
11

Title:
Cechy jakościowe sprawozdania finansowego w świetle Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej = Qualitative Characteristics of Financial Statement in the Light of International Financial Reporting Standards
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007, s. 281-286. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-722837-3-8
chapter in monograph
12

Title:
Koncepcja wartości a kształtowanie wiarygodnej informacji sprawozdawczej w międzynarodowych grupach kapitałowych = Value Concept in the Credibility Creation of Financial Statements of International Capital Groups
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007, s. 177-186. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-722837-3-8
chapter in monograph
13

Title:
Zasady wyboru biegłych rewidentów w spółkach z udziałem skarbu państwa a wiarygodność sprawozdania finansowego : uwagi krytyczne = Amendments of Legal Regulations Concerning Financial Auditor's Appointment for State Enterprises - a Discussion Paper
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007, s. 13-21. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-722837-3-8
chapter in monograph
14

Title:
Problemy formacji i deformacji informacji w sprawozdaniu finansowym = Problem of Formation and Deformation of Information in Financial Reports
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007, s. 433-439. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-722837-3-8
chapter in monograph
15

Author:
Title:
Sprawozdawczość finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej prezentowanej przez jednostki w stanie upadłości likwidacyjnej
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007, s. 41-48. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-722837-3-8
chapter in monograph
16

Author:
Krzywda Danuta , Schroeder Marek
Title:
Auditing Standards in Poland : Past and Present
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007, s. 261-272 - Bibliogr.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-722837-3-8
chapter in monograph
17

Author:
Toborek-Mazur Joanna , Foremna-Pilarska Monika
Title:
Reklasyfikacja i ujawnianie długoterminowych udziałów w innych jednostkach : artykuł dyskusyjny = Reclassification and Disclosing Other Long-Term Shares
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007, s. 585-593. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-722837-3-8
chapter in monograph
18

Title:
Dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym a zmiana formy prawnej jednostki gospodarczej = Comparatives in the Financial Statements and Change in the Legal Form of the Business Entity
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007, s. 329-336. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-722837-3-8
chapter in monograph
19

Author:
Chłapek Katarzyna , Wawryk Jan
Title:
Wiarygodne ukazanie wniesienia wkładu rzeczowego do wybranych spółek prawa handlowego w sprawozdaniu finansowym spółki wnoszącej = The Reliable Exhibition of Carrying in the Material Contribution to Chosen Companies of the Commercial Law in the Finance Statement of the Company Carrying in
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007, s. 67-75. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-722837-3-8
chapter in monograph
20

Title:
Działalność kredytowa banku a wiarygodność sprawozdania finansowego
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007, s. 85-92. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-722837-3-8
chapter in monograph