Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: PTE Oddział w Krakowie, 2010
Physical description:
243 s.: il.; 25 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
journal / series editorial
Related articles / papers 11
1

Title:
Polityka oparta na klastrach w wybranych krajach Unii Europejskiej = The Cluster-Based Policy in Selected EU Member States
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. . - nr 8 (2010) , s. 89-118. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
2

Title:
Atrakcyjność inwestycyjna krajów Unii Europejskiej dla polskich przedsiębiorstw = The Investment Attractiveness of EU Member States as Viewed by Polish Companies
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. . - nr 8 (2010) , s. 69-87. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
3

Title:
Ludzkie przymioty i ich wykorzystanie na rynku pracy : element teorii kapitału ludzkiego = The Use of Human Qualities on the Labour Market : the Elements of the Human Capital Theory
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. . - nr 8 (2010) , s. 165-178. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
4

Title:
Czy dobro i zło są kategoriami ekonomicznymi? Perspektywa historii myśli ekonomicznej = Is the Concept of Good and Evil an Economic Notion? The Perspective of the History of Economic Thought
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. . - nr 8 (2010) , s. 195-207. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
5

Title:
Wybór międzyokresowy gospodarstwa domowego w warunkach istnienia rynku kredytowego : aspekty teoretyczne i praktyczne = The Household's Intertemporal Choice in the Conditions of the Credit Market : Theoretical and Practical Aspects
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. . - nr 8 (2010) , s. 137-164. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
6

Author:
Title:
Uwarunkowania i kierunki reform sektora elektroenergetycznego w Polsce = The Conditions of and Trends in Reforming Poland's Energy Sector
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. . - nr 8 (2010) , s. 119-135. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
7

Title:
Społeczno-ekonomiczne skutki migracji Polaków po akcesji Polski do Unii Europejskiej = The Social and Economic Impact of the Migration of Poles after Poland's Accession to the EU
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. . - nr 8 (2010) , s. 179-193. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
8

Author:
Title:
Ekonomia behawioralna a ekonomia neoklasyczna = Behavioural Economics vs Neoclassical Economics
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. . - nr 8 (2010) , s. 21-34. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
9

Title:
Historyczne ujęcie klasyczno-neoklasycznej teorii pieniądza i poglądów Johna Maynarda Keynesa = A Historical Approach to John Maynard Keynes' Classical-Neoclassical Theory of Money and His Views
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. . - nr 8 (2010) , s. 209-228. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
10

Title:
Źródła trwałości państwa dobrobytu = The Sources of the Lasting Character of the Welfare State
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. . - nr 8 (2010) , s. 55-67. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article
11

Title:
Polityka antykryzysowa prezydenta Herberta Clarka Hoovera w latach 1929-1931 = President Herbert Clark Hoover's Anti-Crisis Policies in 1929-1931
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. . - nr 8 (2010) , s. 229-243. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
article