Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
155 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
journal / series editorial
Related articles / papers 9
1

Title:
Uelastycznienie rynku pracy jako ważny czynnik ograniczający bezrobocie = The Liberalization of the Labour Market as an Important Factor in Reducing Unemployment
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia Dach]. . - nr 728 (2006) , s. 21-32. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
2

Title:
Patologie okresu transformacji = Pathologies in the Transformation Period
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia Dach]. . - nr 728 (2006) , s. 67-80. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
3

Title:
Krakowski Park Technologiczny a perspektywy tworzenia się klastra wysokich technologii = The Kraków Technology Park and the Prospects for the Creation of a High Technology Cluster
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia Dach]. . - nr 728 (2006) , s. 81-108. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
4

Title:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na tle przemian systemowych w Polsce w latach 1989-2003 = Foreign Direct Investment against the Backdrop of the Systemic Changes in Poland in the Years 1989-2003
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia Dach]. . - nr 728 (2006) , s. 109-128. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
5

Title:
Jan Stanisław Lewiński - życie i dorobek naukowy = Jan Stanisław Lewiński - His Life and Work
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia Dach]. . - nr 728 (2006) , s. 129-135. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
6

Title:
Kwestie metodologiczne w poglądach Władysława Zawadzkiego = Methodological Issues in the Views of Władysław Zawadzki
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia Dach]. . - nr 728 (2006) , s. 137-147. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
7

Author:
Title:
Regulacja rynków przez państwo w teorii ekonomii = Market Regulation by the State in Economic Theory
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia Dach]. . - nr 728 (2006) , s. 5-20. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
8

Title:
Ekonomia polityczna kapitalizmu Michała Kaleckiego : wybrane zagadnienia = Michał Kalecki's Political Economy of Capitalism : Selected Issues
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia Dach]. . - nr 728 (2006) , s. 149-155. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article
9

Title:
Kształtowanie się wydatków gospodarstw domowych w Polsce w latach 1993-2003 = Household Expenditure in Poland in 1993-2003
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia Dach]. . - nr 728 (2006) , s. 33-65. - Summ. - Bibliogr.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
article